اسم پسر - صفحه 5

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

امین الله/aminollāh/

مورد اعتماد خداوند، مورد اعتماد خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سردار/sardār/

فرمانده یک گروه نظامی، پیشوا، رهبر، ( در نظام ) فرمانده یک گروه یا یک دسته ی نظامی، عنوانی احترام آ ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
عابدین/ābedin/

جمع عابد، پرستنده، پرستش کننده خدا، ( جمع عابد )، عابد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
لقمان/loqmān/

نام سوره ای در قرآن کریم، ( اَعلام ) ) سوره ی سی و یکم از قرآن کریم دارای سی و چهار آیه، ) شخصی که ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالوهاب/abdolvahhāb/

بنده پروردگار بخشنده، بنده ی خدای بسیار بخشنده، ( اَعلام ) ) عبدالوهاب البیاتی [، میلادی] شاعر، ادی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عنایت الله/enāyatollāh/

لطف و عنایت خداوند، لطف و نیکی و احسان خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاروق/fāruq/

تمیز دهنده و فرق گذارنده، از صحابه ی پیامبر اسلام، ( اَعلام ) ) لقب عمرابن خطاب ( خلیفه ی دوم )، ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
اللهیار/allāh yār/

آن که خداوند یار ویاور اوست، دوست خدا، الله ( عربی ) + یار ( فارسی ) آن که خداوند یار ویاور اوست


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالقادر/abdolqāder/

بنده پروردگار توانا، بنده ی خدای توانا، ( اَعلام ) ) عبدالقادر جزایری: [، قمری] میهن پرست و رهبر ال ...


پسر

عربی
صدیق/seddiq/

بنده خالص خداوند، بسیار راستگو و درستکار، ( در تصوف ) بنده ی خاص خداوند، ( در عرفان ) صدیق کسی را م ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آریان/āriyān/

منسوب به آریا، آریایی، آزاده، نجیب، م آریا، آریا، بانوی بسیار مقدس، نام دختر مینوس پادشاه اساطیری ی ...


پسر، دختر

فارسی، فرانسوی
محمد نبی/m.-nabi/

ترکیبی از دو اسم محمد و نبی ( ستوده و پیغمبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و نبی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدطاهر/m.-tāher/

ترکیبی از دو اسم محمد و طاهر ( ستوده و پاک )، از نام های ترکیبی: محمّد و طاهر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فخرالدین/faxroddin/

سبب سربلندی و افتخار دین، موجب نازش و افتخار آیین و کیش، ( اَعلام ) ) فخرالدین اسعد گرگانی: [زنده د ...


پسر

عربی
محمد ماهان/m.-māhān/

ترکیبی دو اسم محمد و ماهان ( ستوده و منسوب به ماه )، از نام های مرکب، محمّد و ماهان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت، کهکشانی
شهباز/šahbāz/

نوعی باز سفید رنگ و شکاری، ( = شاهباز )، نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی که در قد ...


پسر

فارسی

پرنده
رضا علی/r.-ali/

ترکیبی از دو اسم رضا و علی ( خشنود و بلندقدر )، از نام های مرکب، ی رضا و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محراب/mehrāb/

( به مجاز ) قبله، عبادت گاه، پیشگاه مجلس، جایی از مسجد ( معمولاً با معماری خاص ) در سمت قبله که اما ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
وهاب/vahhāb/

بسیار بخشنده، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شریف/m.-šarif/

ترکیب دو اسم محمد و شریف ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و شریف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرنوش/far nuš/

نوشنده شکوه و جلال، دارای شکوه جاودان، ( دساتیر ) نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فا ...


دختر، پسر

فارسی
عبدالواحد/abdolvāhed/

بنده خدای یکتا و یگانه، بنده ی خدای یکتا و یگانه، ( اَعلام ) نام بسیاری از اشخاص ( سیاسی، علمی، ادب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسیح/masih/

لقب حضرت عیسی ( ع )، ( = عیسی ) ( اَعلام ) ) لقب حضرت عیسی ( ع ) که به قولی به معنی «دوست و بسیار پ ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
فتاح/fattāh/

گشاینده، از صفات و نام های پروردگار، از صفات و نام های خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالباسط/abdolbāset/

بنده خدای گسترش دهنده، بنده گستراننده، بنده ی خدای بسط دهنده و گسترش دهنده، ( باسط از نام های خداون ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عابد/ābed/

عبادت کننده، پرستش گر، زاهد، آن که بیشترین اوقات زندگی اش را به عبادت خدا و خلوت و مناجات با او می ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدایت الله/hedāyatollāh/

راهنمایی شده از سوی خدا، ارشاد شده ی خداوند، هدایت شده توسط خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدی یار/m.-yār/

یار حضرت مهدی ( عج )، یاور مهدی، ( به مجاز ) دوستدار و محب مهدی منتظر قائم آل محمّد ( ع )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سبحان/m.-sobhān/

ترکیب دو اسم محمد و سبحان ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و سبحان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاور/yāvar/

یاری دهنده، دوست، پشتیبان، حامی، کمک کننده


پسر

فارسی
سهند/sahand/

محکم، پابرجا، کوه آتش فشانی قدیمی و خاموش در جنوب آذربایجان شرقی میان تبریز و مراغه، که بلندترین قل ...


پسر

فارسی

طبیعت
روزبه/ruzbeh/

خوشبخت، سعادتمند، بهروز، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارس ...


پسر

فارسی
محمد مبین/m.-mobin/

ترکیب دو اسم محمد و مبین ( ستوده و آشکارکننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و مبین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مراد/m.-morād/

ترکیب دو اسم محمد و مراد ( ستوده و آرزو )، از نام های مرکب، ا محمّد و مراد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدقاسم/m.-qāsem/

ترکیب دو اسم محمد و قاسم ( ستوده و تقسیم کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و قاسم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رفعت/ra (e) feat/

والایی، بزرگواری، بلندی، ( به مجاز ) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی


دختر، پسر

عربی
برهان/borhān/

دلیل، حجت، روشنی، حجت روشن، دلیل قاطع، از واژه های قرآنی، اصطلاحی در منطق و فلسفه، ( اَعلام ) ) نام ...


پسر

عربی
محمد معین/m.-moein/

ترکیب دو اسم محمد و معین ( ستوده و کمک کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و معین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شهروز/šah ruz/

پادشاه روزگار، دارای بخت و روز شاه، ( اَعلام ) نام وزیر شاهپور، شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، ن ...


پسر

فارسی
محمد سجاد/m.-sajjād/

ترکیب دو اسم محمد و سجاد ( ستوده و بسیار سجده کننده )، از نام های مرکب، ا محمّد و سجاد


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سیروان/sirvān/

عربی شده ساربان، ( در کردی ) زیبا، ( اَعلام ) ( = آب سیروان ) نام رودی در غرب ایران، در استانهای کر ...


پسر

کردی، عربی
شمس الدین/šamsoddin/

خورشید دین و آیین، آفتاب دین، ( اَعلام ) ) شمس الدین آلب ارغو: ( = آلب ارغوان ) ششمین اتابک [، قمری ...


پسر

عربی

طبیعت، کهکشانی
اباذر/abāzar/

ابوذر، نام صحابه پیامبر، ( = ابوذر )، نام یکی از صحابه پیامبر ( ص )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شعیب/šoeayb/

نام یکی از پیامبران، توشه دان، ( اَعلام ) پیامبری که بر اساس قرآن پس از هود و صالح در شهر مَدیَن می ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
شروین/šarvin/

نام انوشیروان دادگر، نام قلعه شروان، ( اَعلام ) ) نام قلعه ی شروان، ) نام دو تن از پادشاهان سلسله ی ...


پسر، دختر

فارسی
هانی/hāni/

مسرور، شاد، میسر، ( اَعلام ) ) نام چند تن از مشاهیر عرب، ) نام یکی از یاران امام حسین ( ع ) در کوفه ...


پسر

عربی
عبدالغفور/abdolqafar/

بنده خداوند آمرزنده، بنده ی خدای آمرزنده، عبدالغفار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نفس/nafas/

جان و روح، دم و لحظه، نفس، عمل دو بازدم را گویند، مایه زندگی، کسی که وجودش مانند نفس کشیدن برای زند ...


دختر، پسر

فارسی
زاهد/zāhed/

باتقوا، پرهیزگار، پارسا، پرهیزکار، ( در تصوف ) آن که از دنیا و بهره های آن روی گردان است و مدام در ...


پسر

عربی
قباد/qobād/

محبوب، دانا، شاه محبوب، سرور گرامی، ( اَعلام ) ) ( در شاهنامه ) پهلوان ایرانی، پسر کاوه و برادر قار ...


پسر

فارسی، عربی

تاریخی و کهن
داوود/dāvud/

محبوب، نام یکی از پیامبران، ( اَعلام ) شاه عبرانیان [حدود پیش از میلاد ـ حدود پیش از میلاد] که شاعر ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
حشمت/hešmat/

بزرگی، عظمت، شرم و حیا، بزرگی و احترام ناشی از داشتن قدرت و ثروت بسیار، ( در قدیم ) شرم، حیا، پروا، ...


دختر، پسر

عربی
علینقی/a.-naqi/

ترکیب دو اسم علی و نقی ( بلندمرتبه و پاکیزه )، از نام های مرکب، ( علی و نقی )، نام امام دهم شیعیان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رادمهر/rād mehr/

بخشنده چون خورشید، بزرگوار، خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید، مرکب از راد ( بخشنده ) + مهر ( خورش ...


پسر

فارسی
عبدالعظیم/abdolazim/

بنده خدای بزرگ، بنده ی خدای بزرگ، ( اَعلام ) عبدالله ابن علی ابن حسین ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسرافیل/esrāfil/

درخشیدن مانند آتش، ( در ادیان ) به باور مسلمانان و پیروان دیگر ادیان سامی، یکی از فرشتگان مقرب خداو ...


پسر

عبری
فربد/farba(o)d/

شکوهمند، دارای جلال، ( فر = شکوه و جلال، بد/، bad/، /، bod/ ( پسوند محافظ یا مسئول ) )، نگهبان یا م ...


پسر

فارسی
آذین/āzin/

زینت، آرایش، زیور، آیین، زیب، رسم و قاعده، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در و ...


دختر، پسر

فارسی
زکریا/zakariyā/

نام پیامبری از بنی اسرائیل، ( اَعلام ) ) زکریای نبی: [قرن هجری] از پیامبران بنی اسرائیل و مؤلف احتم ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
نیکان/nikān/

منسوب به نیک، خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح، شایسته، خوشی، سعادت، ( نیک، ان ( پسوند نسبت، علامت جمع ...


پسر

فارسی
آراز/ārāz/

قهرمان منسوب به طایفه آس، نام رود ارس، ارس، ( اَعلام ) قهرمان منسوب به طایفه ی آس، ن، ک، آراس، ( در ...


پسر

ترکی
محبوب/mahbub/

دوست داشتنی، معشوق، پسندیده، آن که یا آنچه که مورد علاقه و توجه دیگران است، مورد محبت، ( در تصوف ) ...


پسر، دختر

عربی
جمیل/jamil/

زیباروی، نیکو، زیبا، ( به مجاز ) شایسته، بایسته، خوب


پسر

عربی
صلاح الدین/salāhoddin/

موجب نیکی آیین، موجب نیکی دین و آیین، ( اَعلام ) صلاح الدین ایوبی: ( = یوسف ابن ایوب ) [، قمری] سلط ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
آدرین/ādarin/

آتشین، زیباروی، ( آدرین= آتش، ین ( پسوند نسبت ) )، سرخ روی، آدریانوس، به فتح ی، یکی از پادشاهان روم ...


پسر

فارسی، لاتین
آرام/ārām/

آسایش، صلح، آشتی، مایه ی آرامش، سکون، ثبات، طمأنینه، راحت، آرامش بخش، تسلی بخش، آهسته ساکت سنگینی و ...


دختر، پسر

فارسی
آریانا/āriyānā/

منسوب به آریا، آریایی، ( اَعلام ) ) نامی است که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آ ...


دختر، پسر

فارسی

تاریخی و کهن
داراب/dārāb/

دارنده، شان و شکوه، ( اَعلام ) ) ( در شاهنامه ) شاه ایران از سلسله ی کیانی، پسر بهمن و همای، که ماد ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
مرصاد/mersād/

کمینگاه، محل گذر، گذرگاه


پسر

عربی
علیسان/a.-sān/

علی وار، مانند علی، ( علی، سان ( پسوند شباهت ) )


پسر

فارسی، عربی
هیراد/hirād/

خوش رو، خنده رو، ( دساتیر )، خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن، بشیر، [hirad]خوش خندهخوش ...


پسر

فارسی
اویس/oveys/

نام یکی از عارفان و پارسایان، از یاران پیامبر ( ص )، ( اَعلام ) ) نام یکی از عارفان و پارسایان و تا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
فراز/farāz/

اوج، بلندی، ( به مجاز ) خوب، خوش، جای بلند، بلندترین بخش از جایی، باز، ( در قدیم ) ( به مجاز ) خوبی ...


پسر، دختر

فارسی
برزو/borzu/

تنومند، باشکوه، نام پسر سهراب، بلند پایه، ( اَعلام ) ) نام پسر سهراب پسر رستم زال در روایات ملی، ) ...


پسر

فارسی، اوستایی، کردی

تاریخی و کهن
ارمیا/ermiyā/

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، ( = ارمیای نبی= یرمیا )، یعنی «یهوه به زیر می اندا ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
گودرز/gudarz/

نام پهلوان ایرانی، از شخصیت های شاهنامه، ) ( در شاهنامه ) سردار ایرانی عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گش ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
صدرالله/sadrollāh/

( به مجاز ) برتری یافته از سوی خدا، دارای باطن و روح خدایی، ( به مجاز ) کسی که برتری و مهتری او از ...


پسر

عربی
محمد کیان/m.-kiyān/

ترکیب دو اسم محمد و کیان ( ستوده و پادشاهان )، از نام های مرکب، ا محمّد و کیان


پسر

فارسی، عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
همت/hemmat/

اراده، انگیزه، بلند نظری، جوانمردی، آرزو، و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلند طبعی، ( در قدیم ) خو ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
محمد صدیق/m.-sediq/

ترکیب دو اسم محمد و صدیق ( ستوده و راستگو )، از نام های مرکب، ا محمّد و صدیق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سام/m.-sām/

ترکیب دو اسم محمد و سام ( ستوده و از شخصیت های شاهنامه )، از نام های مرکب، محمّد و سام


پسر

فارسی، عربی، اوستایی

مذهبی و قرآنی
عامر/āmer/

آباد کننده، معمور، آبادان، بسیار عمر کننده، بسیار عمر کننده [تفألاً فرزندان خود را به این نام موسوم ...


پسر

عربی
هیوا/hivā/

امید، آرزو، ( کردی، hiwā ) امید، فریاد، صدای بلند


دختر، پسر

کردی
غلام محمد/qolām mohammad/

ترکیب دو اسم غلام و محمد ( ارادتمند و ستوده )، [غلام = ( به مجاز ) ارادتمند و فرمان بردار، محمّد]، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالرزاق/abdolrazzāq/

بنده پروردگار روزی دهنده، بنده ی خدای روزی دهنده، ( اَعلام ) ) عبدالرزاق باشتینی: نخستین امیر سربدا ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
صفا/safā/

صمیمیت، یکرنگی، پاکی، داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، خلوص و صمیمیت، ( اَعلام ) نام ج ...


دختر، پسر

عربی

هنری
هیبت الله/heybatollāh/

شکوه و بزرگی خداوند، ( نشانِ ) شکوه و بزرگی خدا، شکوه و جلال خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سورنا/su (o) r (e/

سورن، نام سردار دلیر ایرانی، ( = سورِن )، ) سورِن، nā ) ( = سُرنا )، سُرنا به علاوه ( در اعلام ) سر ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، هنری
بهلول/bohlul/

مرد خنده روی، نیکو روی، نیکوکار، ساده دل، به معنای مرد خنده رو، مهتر نیکو روی، جامع همه ی خیرات، ( ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
هرمز/hormoz/

اهورامزدا، نام دیگر سیاره مشتری، نام روز اول از هرماه خورشیدی، ( اوستایی ) ( = ارمز، ارمزد، اورمزد، ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، کهکشانی
ابوالفتح/abolfath/

پدر فتح، پدرِ فتح، ( اَعلام ) ابوالفتح خان زند: شاه ایران [، قمری] از سلسله ی زند، پسرِ کریمخان زند


پسر

عربی

تاریخی و کهن
نامدار/nām dār/

( به مجاز ) معروف، بزرگ، نیک نام، ( به مجاز ) دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور، بزرگوار، پهلوان، ( د ...


پسر

فارسی
عمار/ammār/

با ایمان، بردبار، با وقار، استوار، مرد با ایمان، ثابت و استوار، صاحب حلم و وقار، ( اَعلام ) ) عمار ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
جبرائیل/jebrā’il/

بنده ی خدا، نام یکی از فرشتگان مقرب الهی، ( = جبریل، جبرئیل )، مرد خدا، ( اَعلام ) در فرهنگ اسلامی ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
کیهان/keyhān/

جهان، دنیا، مجموعه سیارات منظومه شمسی، گیهان، عالم، گیتی، مجموعه ی همه اشیا و پدیده های موجود در هس ...


پسر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
آرتا/ārtā/

مقدس، پاک، راست گفتار، درست کردار، نام پهلوان ایرانی، ارتا ( به فتح الف ) در اوستا به معنای مقدس آم ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
خضر/xezr/

نام یکی از پیامبران، ( اَعلام ) ) پیامبری که بنا به روایات با شستشو در چشمه ی آب حیات عمر جاودان یا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
خلف/khalaf/

جانشین، فرزند صالح، شایسته، صالح، ( به مجاز ) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار، ( در قدیم ) فرزند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طیب/tayyeb/

پاک، پاکیزه، نیکو، مطهر، ( در قدیم ) آنچه پاک و مطبوع است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالجلیل/abodoljalil/

بنده خداوند بزرگوار و والا، بنده ی خدای بزرگوار، ( اَعلام ) عبدالجلیل نصیرالدین ابوالرشید رازی دانش ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنیانتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسم