اسم پسر - صفحه 8

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

ابوتراب/abu torāb/

پدرِ خاک، از کنیه های حضرت علی ( ع ) امام اول شیعیان، از کنیه های حضرت علی ( ع )، امام اول شیعیان [ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هیرو/hiru/

منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون، ( به مجاز ) زیبارو، ( هیر = آتش، او /، u/= ( پسوند نسبت ) )، نام گلی ...


دختر، پسر

کردی، فارسی

طبیعت، گل
راشین/rāšin/

راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می گذرد، ( به مجاز ) سرسبز و خرم، ( راش = نوعی درخت در جنگل های ا ...


دختر، پسر

کردی، فارسی

طبیعت
نعمان/noemān/

خون، به رنگ خون، ( به مجاز ) سرخ رنگ، ( به مجاز ) سرخ، ( اَعلام ) ) نعمان ابن منذر [، میلادی] دارای ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
ضیاءالدین/ziyā’oddin/

روشنایی دین، فروغ دین، ( در اعلام ) نام چندین شخص از مشاهیر تاریخی، نور خدا


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
بهرنگ/behrang/

رنگ خوب، دارای رنگ نیکوتر، نکوتر رنگ، رنگِ نیکوتر، مرکب از به ( بهتر، خوبتر ) + رنگ


پسر

فارسی
کیاوش/kiyāvaš/

مانند پادشاهان، سروران و بزرگان، ( کیا، وش ( پسوند شباهت ) )، ویژگی آن که مثل پادشاهان، سروران و بز ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد سالار/m.-sālār/

ترکیب دو اسم محمد و سالار ( ستوده و رهبر )، از نام های مرکب، ا محمّد و سالار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
لنا/lanā/

برای ما، نصیب و بهره، نمکین، مرکب از لن ( نمک سانسکریت ) + الف نسبت فارسی


دختر، پسر

عربی، سانسکریت، فارسی

مذهبی و قرآنی
سخاوت/sa(e)khāvat/

بخشش، جوانمردی، عطا، کرم


پسر

عربی
حمد/hamd/

شکرگزاری کردن، ستایش کردن، ( الحمد ) نام اولین سوره ی قرآن مجید، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس، الحم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هژیر/ha (e) žir/

خوب، پسندیده، زیبا، چابک، هوشیار، نیک نژاد، نام پسر گودرز سردار ایرانی، ( = هجیر )، چالاک، ( در حال ...


پسر

فارسی، پهلوی

تاریخی و کهن
امان/amān/

نترس شدن، ایمنی، حفاظت، زنهار، آرامش، عنایت، بی بیم شدن، بی ترس، ایمن، پناه


پسر

عربی، ترکی

مذهبی و قرآنی
میران/mirān/

منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه، ( میر = امیر، ان ( پسوند نسبت ) )، ( میر = امیر + ان ( پسوند نسبت ) ...


پسر

فارسی، عربی
فادیا/fādiyā/

نجات بخش، منجی، نجات یافته


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد شایان/m.-šāyān/

ترکیب دو اسم محمد و شایان ( ستوده و سزاوار )، از نام های مرکب، ا محمّد و شایان


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
معید/moeid/

بازگشت دهنده، بازگرداننده، ماهر، با تجربه، از نام ها و صفات خداوند، ( عربی )، زبردست، کارآزموده، ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رامیار/rāmyār/

رمه یار، چوپان، گوسفندچران، ( = رمیار )، رمه یار چوپان، شبان


پسر

فارسی
محمد صابر/m.-sāber/

ترکیب دو اسم محمد و صابر ( ستوده و شکیبا )، از نام های مرکب، ا محمّد و صابر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
علاءالدین/alā’oddin/

موجب سرافرازی آیین، سبب رفعت و بزرگی دین، ( عربی )، موجب بلندی آیین و کیش، ( اَعلام ) ) قهرمان یکی ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
فیاض/fayyāz/

جوانمرد و بخشنده، دارای آثارِ مفید، پر برکت


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شنتیا/šantiyā/

فاتح، پیروز، از القاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) نام حضرت علی ( ع ) در زبور داوود، فاتح پیروز از ال ...


پسر

عبری، فارسی

مذهبی و قرآنی
حامی/hāmi/

حمایت کننده، پشتیبان، نگهبان، منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام، آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیز ...


پسر

عربی
فرود/forud/

فرا رسیدن، نشیب، سرازیری، پایین، قرار گرفته در مرتبه ی پایین از جهت مقام، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
ژینو/žinu/

ژینا، زنده، دارای حیات، زندگی بخش، [ژین ( کردی ) = زندگی، او /، u/ ( پسوند دارندگی ) ]، دارای زندگی ...


دختر، پسر

کردی
سیف الدین/seyfoddin/

برنده همچون شمشیر در راه دین و آیین، شمشیر دین، ( اَعلام ) ) سیف الدین ابوبکر محمّد ابن ایوب: شاه ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدالمهدی/abdolmahdi/

بنده ی هدایت شده، بنده ی حضرت مهدی ( عج )، بنده ی مهدی، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمند امام زمان ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد عرشیا/m.-aršiyā/

ترکیب دو اسم محمد و عرشیا ( ستوده و ملکوتی )، از نام های مرکب، ا محمّد و عرشیا


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رئوف/m.-ra’uf/

ترکیب دو اسم محمد و رئوف ( ستوده و بسیار مهربان )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و رئوف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ودود/vadud/

بسیار مهربان، بسیار دوستدار، از نام های پروردگار، از نام ها و صفات خداوند، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
پیروز/piruz/

مبارک، فاتح، خجسته، کامیاب، خوشحال، ( = فیروز )، غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه، فرخنده، ( در ...


پسر

فارسی
امیرکیان/a.-kiyān/

ترکیب دو اسم امیر و کیان ( فرمانروا و پادشاهان )، امیر پادشاهان، پادشاه پادشاهان، امیر و پادشاه بزر ...


پسر

فارسی، عربی
مرسل/morsal/

فرستاده شده، فرستنده، رسول صاحب کتاب، ساده و روان، ( در حدیث ) ویژگی روایتی که تمام یا بعضی از راوی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سانیار/sānyār/

دارای عزت و قدرت و کیفیت، حامی و پشتیبان، ( سان = کیفیت، چگونگی، قدرت، عزت، یار ( پسوند دارندگی ) ) ...


پسر

فارسی، کردی
معروف/maeruf/

مشهور، سرشناس، عمل خیر، ( در تصوف ) خداوند، ( به مجاز ) مهم، اصلی، مقرب، نزدیک، ( عربی )، آنچه در ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کامیاب/kāmyāb/

( مجاز ) آن که به خواست و آرزویش رسیده است، پیروز، موفق، آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد


پسر

فارسی
هوشمند/hušmand/

باهوش، زرنگ، هوشیار، خردمند، ( هوش، مند ( پسوند دارندگی و اتصاف ) )، صاحب هوش، عاقل، بخرد، دارای هو ...


پسر

فارسی
علی پاشا/a.-pāšā/

ترکیب دو اسم علی و پاشا ( بلندقدر و بزرگ )، از نام های مرکب، علی و پاشا


پسر

ترکی، عربی

مذهبی و قرآنی
آرتان/ārtān/

نام برادر داریوش و پسر ویشتاسپ، افزایش یابنده، افزوده، نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد حنیف/m.-hanif/

ترکیب دو اسم محمد و حنیف ( ستوده و راستین )، از نام های مرکب، ا محمّد و حنیف


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد معراج/m.-meerāj/

ترکیب دو اسم محمد و معراج ( ستوده و عروج )، از نام های مرکب، ا محمّد و مِعراج


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الماس/almās/

سخت ترین ماده ی طبیعی است و کاربردهای تزیینی و صنعتی دارد، ( مجاز ) شمشیر، ( از یونانی )، ( در مواد ...


دختر، پسر

فارسی، یونانی

طبیعت
دارا/dārā/

دارنده، ثروتمند، از نام های پروردگار، داریوش سوم از پادشاهان ایران، برخوردار از چیزی یا در اختیار د ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد عظیم/m.-azim/

ترکیب دو اسم محمد و عظیم ( ستوده و بزرگ )، از نام های مرکب، ا محمّد و عظیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ارشان/aršān/

آرشان، دلیر، دلاور، نام پسر اردشیر دوم، درست، ) نام پسر ارته باز که یونانیان وی را «آرسنیس» نوشته ا ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
اتابک/atābak/

پدربزرگ، در دورۀ قاجار وزیر بزرگ، حاکم محلی، پادشاه، ( ترکی )، ( در قدیم ) در دوره ی قاجار، لقبی که ...


پسر

ترکی

تاریخی و کهن
سامین/sāmin/

منسوب به سام، آتش، ( سام، ین ( پسوند نسبت ) )، ( سام )، نام روستایی در نزدیکی همدان


پسر

فارسی
کیخسرو/key xosro (w)/

پادشاه بزرگ و والامقام، پادشاه عادل، نام پادشاه سوم از سلسله کیان، ( در پهلوی ) «کی نیک نام»، ( اَع ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
سراج/serāj/

روشنایی، چراغ


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد سهیل/m.-soheyl/

ترکیب دو اسم محمد و سهیل ( ستوده و نام ستاره ای درخشان )، از نام های مرکب، ا محمّد و سهیل


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
مجاهد/mojāhed/

کوشش کننده، جهاد کننده در راه خدا، ویژگی آن که به خاطر وصول به هدف های غیر شخصی مانند اشاعه ی دین و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
طهمورث/tahmures/

تهمورث، ( = تهمورث )، از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
همت الله/hemmatollāh/

ترکیب دو اسم همت و الله ( اراده و خدا )، اراده و خواست خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاتح/fāteh/

گشاینده و فتح کننده ی سرزمین ها در جنگ، پیروز، ( عربی )، ( در حالت قیدی ) با حالت برنده و پیروز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طیب/m.-tayyeb/

ترکیب دو اسم محمد و طیب ( ستوده و پاک )، از نام های مرکب، ا محمّد و طیب


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
الیا/alyā/

شحم المرج، گل خطمی صحرایی، ( یونانی )، الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و د ...


دختر، پسر

عربی، یونانی، عبری

طبیعت، گل
محمد یاسر/m.- yāser/

ترکیب دو اسم محمد و یاسر ( ستوده و سلاخ شتر )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و یاسر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجید رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم مجید و رضا ( بزرگوار و خشنود )، از نام های مرکب، مجید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فاخر/fākher/

گران بها، باارزش، عالی، نیکو


پسر

عربی
شهسوار/šah savār/

سوار دلاور، چالاک و ماهر در اسب سواری، ( = شاه سوار )، ماهر در سوارکاری، ( در قدیم ) ( به مجاز ) شخ ...


پسر

فارسی
محمد نعیم/m.-naeim/

ترکیب دو اسم محمد و نعیم ( ستوده و نعمت )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و نعیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنیف/hanif/

راستین، مستقیم، ثابت و پایدار در دین، معتقد به اسلام، ( عربی )، درست و پاک، ( در ادیان ) معتقد به ی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد حافظ/m.-hāfez/

ترکیب دو اسم محمد و حافظ ( ستوده و نگهبان )، از نام های مرکب، ا محمّد و حافظ


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
باراد/bārād/

غیرتمند و غیور، جوانمرد، نیرومند، ( اَعلام ) نام پسر کسی که در زمان شاپور اول می زیسته و نام او در ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
عبداللطیف/abdollatif/

بنده خداوند مهربان، بنده ی نیکویی کننده، ( عربی )، بنده ی خدای نیکویی کننده، ( اَعلام ) عبداللطیف: ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
انوش/anuš/

جاویدان، بی مرگ، بی مرگ و جاویدان، باظرافت، جاودان


پسر

فارسی
فرنام/far nām/

بهترین نام، بالاترین نام، دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
فالح/fāleh/

نیکوکار، ( اَعلام ) نام فقیه حَنبلی مذهب از دواسِر نَجد


پسر

عربی
حسان/hesān/

بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی، ( اَعلام ) حسان ابن ثابت [قرن اول هجری] شاعر عرب ملقب به «شاعر پیامب ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
غدیر/qadir/

آبگیر، تالاب، آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه ی جحفه، روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محب الله/moheb(b)ollāh/

ترکیب دو اسم محب و الله ( دوستدار و خدا )، دوستدار و دوست دارنده ی خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرداد/fardād/

مولود با شکوه، زاده با شکوه و جلال، زاده ی با شأن و شکوه و شوکت، داده شکوه و جلال


پسر

فارسی
حاصل/hāsel/

نتیجه، بدست آمده، نفع، سود، باقی مانده، فراهم و موجود یا به دست آمده، آنچه در طول عمر به دست آمده ی ...


پسر، دختر

عربی

طبیعت
سپهدار/sepahdār/

فرمانده سپاه، سپهسالار، فرمانروا، پادشاه


پسر

فارسی
ناصح/nāseh/

نصیحت کننده، پند دهنده، خیرخواه، ( در قدیم ) دلسوز


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
صدرالدین/sadroddin/

پیشوای دین، دارای برتری در دین، لقبی است که به بعضی از علمای اسلام داده اند، ( اَعلام ) ) صدرالدین ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آوات/āvāt/

آرزو، خواسته، ( در کردی ) به معنی آرزو، در زبان کردی به معنی آرزو


پسر، دختر

کردی
عمادالدین/emādoddin/

تکیه گاه و ستون دین، تکیه گاه کیش و آیین، ( اَعلام ) ) عمادالدین باکالیجار: شاه [، قمری] دیلمی فارس ...


پسر

عربی
جعفر صادق/j.-sādeq/

ترکیب دو اسم جعفر و صادق ( جوی و راستگو )، جعفر: در لغت به معنای رود و رودخانه است و نیز بمعنای جوی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
شاینا/šāynā/

شاهدانه


دختر، پسر

فارسی
کاروان/kārevān/

گروه مسافرانی که باهم سفر می کنند، [مجاز] چیزی که اجزای آن به دنبال هم می آید، گروه مسافرانی که با ...


پسر

فارسی
سراج الدین/serājoddin/

چراغ آیین، چراغ دین، ( اَعلام ) ) سراج الدین ارموی: [، قمری] متکلم مسلمان ایرانی، از مردم ارومیه، م ...


پسر

عربی
محمد مسعود/m.-maseud/

ترکیب دو اسم محمد و مسعود ( ستوده و نیک بخت )، از نام های مرکب، ا محمّد و مسعود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرهود/farhud/

کودک پرگوشت و خوب صورت، مرد درشت اندام، پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است


پسر

عربی، فارسی
کرار/karrār/

حمله کننده، لقب امیر المومنین علی ( ع )، ( اَعلام ) از القاب و صفات حضرت علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طارق/m.-tāreq/

ترکیب دو اسم محمد و طارق ( ستوده و ستاره )، از نام های مرکب، ا محمّد و طارق


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
محمد نوید/m.-navid/

ترکیب دو اسم محمد و نوید ( ستوده و خبر خوش )، از نام های مرکب، ا محمّد و نوید


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
پیروزه/piruze/

فیروزه، سنگ معدنی گران بها، ( = فیروزه )، در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران، عنوان ...


دختر، پسر

فارسی

طبیعت
وهب/vahab/

بخشش، عطا، نامی از نام های خدای تعالی، ( اَعلام ) ) وهب ابن عبدمناف: [قرن میلادی] پدر بزرگ مادری پی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
سرور 2/sarvar/

آن که مورد احترام است و نسبت به دیگران سمت بزرگی دارد، آنکه مورد احترام است و نسبت به دیگری یا دیگر ...


پسر

فارسی
ماهر/māher/

استاد، زبردست، حاذق، کار آزموده، چیره دست، متخصص، کاردان، ( عربی ) آن که در انجام کار و فن هنری است ...


پسر

عربی
صولت/so(w)lat/

ابهت، فرّ و شکوه، هیبت، حمله، فرّ و شکوه معمولاً ناشی از برتری کسی یا چیزی بر دیگران، ( در قدیم ) ش ...


پسر

عربی
ظفر/zafar/

نصرت، پیروز شدن، غلبه، ( عربی ) پیروزی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حکمت/hekmat/

علم خداوند، دانش، راستی، درستی، کلام موافق حق، ( عربی )، معرفت به مسائل، خردمندی، فرزانگی، سخن اخلا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهیار/m.-mahyār/

ترکیب دو اسم محمد و مهیار ( ستوده و ماهیار )، از نام های مرکب، ا محمّد و مهیار


پسر

فارسی، عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
عبدالصاحب/abdolsāheb/

بنده ی مالک، ( عربی )، بنده ی صاحب، بنده ی دارنده و مالک، ( اَعلام ) ) عبدالصاحب دجیلی ( = ابن عمرا ...


پسر

عربی
امیراحسان/a.-ehsān/

ترکیب دو اسم امیر و احسان ( فرمانروا و بخشش )، ( عربی ) امیر بخشنده، امیر نیکوکار


پسر

عربی
محمد سپهر/m.-sepehr/

ترکیب دو اسم محمد و سپهر ( ستوده و آسمان )، ( عربی ـ فارسی ) از نام های مرکب، ا محمّد و سپهر


پسر

فارسی، عربی

طبیعت
شادمان/šād (e) mān/

شاد، خوشحال و مسرور، ( در حالت قیدی ) با شادی و خوشحالی، شادمانه، خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، ...


پسر

فارسی
نظام الدین/nezāmoddin/

موجب نظم و آراستگی در دین، ( عربی )، نظم آورنده و نظام دهنده ی دین، موجب آراستگی دین، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنیانتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسم