اسم پسر سانسکریت

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

لنا/lanā/

برای ما، نصیب و بهره، نمکین، مرکب از لن ( نمک سانسکریت ) + الف نسبت فارسی


دختر، پسر

عربی، سانسکریت، فارسی

مذهبی و قرآنی
بهنود/behnud/

پسر عزیز، نام پادشاهان هند، از کلمات دساتیری به معنی پسر عزیز


پسر

فارسی، سانسکریت، هندی
آتبین/ātbin/

نفس کامل و انسان نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک، از شخصیت های شاهنامه، به معنی از خاندانِ «آثویه»، ...


پسر

اوستایی، سانسکریت، فارسی

تاریخی و کهن
مهراج/mahrāj/

نام رایج پادشاهان هندوستان، ( در قدیم ) مهاراجه، عنوان هر یک از افراد طبقه ای ممتاز در هند، شاه، ام ...


پسر

سانسکریت
راما/rāmā/

منسوب به رام، مأنوس، موافق، ( اَعلام ) ( در اسطوره های هندی ) ششمین مظهر «ویشنو» /vichnou/، شاهزاده ...


دختر، پسر

سانسکریت
آپادا/apada/

کسی که خود را به خداوند سپرده است، متوکل


پسر

سانسکریت
آپاداش/apadash/

آموختن علوم معنوی از مرشد


پسر

سانسکریت
آپنیتا/apnita/

مقرب، بنده خاص پروردگار


پسر

سانسکریت
آدبهاوا

تولد حقیقی


پسر

سانسکریت
آدهاوا/adhava/

نزدیکترین دوست خداوند، نام نزدیکترین همنشین کریشنا در افسانه های هندی


پسر

سانسکریت
آسمیتا/asmita/

من هستم، اناالحق


پسر

سانسکریت
رستین/rastin/

نجات و رهایی بخش


پسر

سانسکریت
برهمن

برهمن


پسر

سانسکریت
آتیتی/atiti/

مهمان


پسر

سانسکریت
سیترا/sitra/

آشکار، نورانی، روشن


پسر

سانسکریت
نیراج/niraj/

ابر


پسر

سانسکریت
ویریا/viriya/

همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد


دختر، پسر

فارسی، سانسکریت
کافور

معرب از سنسکریت، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد


پسر

سانسکریت
کریشنا/kerishna/

جاذب، رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو


پسر

سانسکریت
یوشا/yousha/

سپیده دم


پسر

سانسکریت
برهمند

برهمن


پسر

سانسکریت
مشکان/moškān/

منسوب به مشک، خوشبو، ( سنسکریت ـ فارسی ) ( مشک، ان ( پسوند نسبت ) )، ( اَعلام ) نام پدر بونصر ( مشک ...


پسر

فارسی، سانسکریت

طبیعت
نادین/nadin/

پویا و پرتحرک، الهه رودخانه


پسر

فارسی، سانسکریت
وارونا/varona/

نام یکی از خدایان هندو


پسر

سانسکریتانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر