اسم پسر مازندرانی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

نیما/nimā/

تخلص شعری علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )، عادل، نامور، نیمه ماه، کوچک، نام کوهی است حوالی نور، ( اَعل ...


پسر

مازندرانی، فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت
مانلی/māneli/

بمان برایم، نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج، ( مازندرانی )، منظومه نیما یوشیج به سال نام ایرانی به مع ...


دختر، پسر

مازندرانی، فارسی
امیراردلان/a.-ardelān/

ترکیب دو اسم امیر و اردلان ( پادشاه و درستی )، از نام های مرکب، ( به تعبیری ) امیر سرزمین مقدس و پاک


پسر

مازندرانی، عربی
شراگیم/šerāgiym/

حاکمِ شهر، ( اَعلام ) نام یکی از اسپهدان مازندرانی


پسر

مازندرانی
روماک/romak/

صادق و درست کردار، در گویش مازندران راست و منظم


پسر

مازندرانی، فارسی
ازال/ezal/

گاو آهن


پسر

مازندرانی
فیکا/fika/

درخت بید


پسر

مازندرانی
میرکا/mirka/

دوری از حسد و ناپاکی


پسر

مازندرانی
وشم/vošm/

بلدرچین، در مازندرانی و گیلکی ( انزلی، رشت، لاهیجان ) به معنی بلدرچین است


پسر

مازندرانی، گیلکی
کاپر/kaper/

یاور، کمک


پسر

مازندرانی
تلم/talem/

نام نوعی درخت


پسر

مازندرانی
رایکا/rāikā/

محبوب، مطلوب، ریکا، ( گیلکی ) ( = ریکا ) به معنی پسر، محبوب و مطلوب


پسر، دختر

فارسی، مازندرانی
سارویه/sāruye/

نام قدیم همدان، ( اَعلام ) ) ابن فرخان بزرگ، از فرمانداران آل دابویه در طبرستان


پسر

مازندرانی
وارش/vāreš/

باران، باریدن باران، ( کردی ) ( = وارشت ) بارش


دختر، پسر

کردی، مازندرانی

طبیعت
کایر/kayer/

همکاری و یاری


پسر

مازندرانیانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر