اسم پسر فرانسوی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

سیروس/sirus/

کوروش، نام نوعی ابر، ( اَعلام ) از زمره ی نام های کهن ایرانی، ابرِ سیروس، ( تلفظ فرانسوی کوروش )، ب ...


پسر

فارسی، فرانسوی

تاریخی و کهن، طبیعت
آریان/āriyān/

منسوب به آریا، آریایی، آزاده، نجیب، م آریا، آریا، بانوی بسیار مقدس، نام دختر مینوس پادشاه اساطیری ی ...


پسر، دختر

فارسی، فرانسوی
دیان/dayyān/

قاضی، داور، حاکم، پاداش دهنده، یکی از اسما الهی، فرمانده، ( در اوستا، dayān ) به معنی فرمانده، دیانا


پسر، دختر

عربی، فرانسوی

مذهبی و قرآنی
آرژان/arzhan/

نقره


دختر، پسر

فرانسوی
ساردین

سمارسیس، سردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی


دختر، پسر

یونانی، فرانسوی
راکان/rakan/

نام محلی در کنار راه قزوین و همدان


پسر

فرانسوی
آراشید/arashid/

پسته زمینی یا پسته شام


دختر، پسر

فرانسوی
سیبل/Sibel/

نشانه، هدف، نام ربة النوع خاک


پسر، دختر

یونانی، فرانسوی
ماتیاس/matyas/

هدیه یا نعمت خدا


پسر

فرانسوی
آریسته/aristeh/

آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت


پسر

فرانسوی
سابین

سروکوهی


دختر، پسر

فرانسوی
سردین

سمارسیس، ساردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی


دختر، پسر

فرانسوی، یونانی
گابریل/gabril/

قوی، شجاع


پسر

فرانسویانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر