اسم پسر پرنده

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

رهام/rohām, rohhām/

نام پسر گودرز پهلوان ایرانی، از شخصیت های شاهنامه، پرنده شکست ناپذیر، لطافت باران، ( اَعلام ) ) ( د ...


پسر

فارسی

پرنده، تاریخی و کهن، طبیعت
شهباز/šahbāz/

نوعی باز سفید رنگ و شکاری، ( = شاهباز )، نوعی باز سفید رنگ با چشمان زرد و پنجه و منقار قوی که در قد ...


پسر

فارسی

پرنده
سوران/surān/

نام پرنده ای خوش آواز، نام یکی از چهار لهجه ی اصلی زبان کردی، نام منطقه ای وسیع در کردستان، یکی از ...


پسر

کردی

پرنده
سارو/sāru/

نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو است، طوطی، ( = ساروک ) نام پرنده ای سیاه رنگ ...


پسر

ترکی، کردی، فارسی، آشوری

پرنده
سنجر/sanjar/

مرغ شکاری، یعنی مرغ شکاری، ( اَعلام ) [، قمری] شاه سلسله ی سلجوقی، که پس از چند جنگ پیروزمند بر ضد ...


پسر

ترکی

پرنده، طبیعت
سارنگ/sārang/

نام پرنده ای کوچک به رنگ سیاه، سار، ساری، ( در موسیقی ایرانی ) گوشه ای در آواز ابوعطا، نام سازی مثل ...


پسر

فارسی

پرنده، هنری
باشوک/bashook/

نوعی پرنده شکاری، نوعی پرنده شکاری ( نگارش کردی


پسر

کردی

پرنده
آئیل/ail/

نام پرنده ای است


پسر

گیلکی

پرنده
طغرل/toghrol/

پرنده شکاری از خانواده باز


پسر

ترکی

پرنده
طائر/taer/

پرنده


پسر

عربی

پرنده، مذهبی و قرآنی
شباویز/šabāviz/

مرغ حق، ( = شب آویز )، مرغی که به شب خود را به یک پای بیاویزد و حق حق گوید و او را حق گوی نیز گویند ...


دختر، پسر

فارسی

پرنده
عندلیب/andalib/

بلبل


پسر

عربی

پرنده
کارتال/kartal/

عقاب


پسر

ترکی

پرنده
یوناس/yunas/

عبریِ یونس به معنای کبوتر


پسر

عبری

پرنده
آهیل/ahil/

نام نوعی پرنده، مرغ انجیرخوار


پسر

گیلکی

پرنده
تورنگ/turang/

مرغ صحرایی، تذرو، قرقاول، ترنگ، ( = ترنگ )، ← ترنگ، پرنده ای از خانواده ماکیان، خروس صحرایی


دختر، پسر

فارسی

پرنده، طبیعت
سیکا/sika/

در گویش مازندران اردک


دختر، پسر

فارسی

پرنده
شارو/sharo/

بازمانده یا پنهان


پسر

کردی

پرنده
شهبال/šahbāl/

بال بزرگ، بزرگترین پر از پرهای بال مرغ، ( = شاه بال )، شهپر، بزرگترین پر پرنده


پسر

فارسی

پرنده
طغان/toghan/

شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک


پسر

ترکی

پرندهانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر