اسم پسر - صفحه 4

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

محمد حسام/m.-hesām/

ترکیب دو اسم محمد و حسام ( ستوده و شمشیر برنده )، از نام های مرکب، محمّد و حسام


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هومن/hu man/

دارنده ی روح خوب و نیک اندیش، ( هو = خوب، من/ مان = اندیشه و روح )، ( اَعلام ) نام پسر ویسه و برادر ...


پسر

فارسی
ادریس/edris/

درس خوانده، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده، ( اَعلام ) نام یکی از پیامبران که در قرآن کریم ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مازیار/māzyār/

صاحب کوهستان، ( = ماه ایزدیار، مازدیار )، صاحبِ کوه ماز، ( اَعلام ) پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخرا ...


پسر

فارسی
کاوه/kāve/

از شخصیتهای شاهنامه، ( = گاودرفش )، عَلَم و رایَت گاو، ( اَعلام ) نام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگ ...


پسر

فارسی، اوستایی، پهلوی

تاریخی و کهن
رحمت/rahmat/

مهربانی، بخشودن، بخشش مخصوص خدا، دلسوزی و مهربانی، مهربانی و بخشایندگی و عفو مخصوصِ خداوند، رحم، مه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رهام/rohām, rohhām/

نام پسر گودرز پهلوان ایرانی، از شخصیت های شاهنامه، پرنده شکست ناپذیر، لطافت باران، ( اَعلام ) ) ( د ...


پسر

فارسی

پرنده، تاریخی و کهن، طبیعت
امیرحسام/a.-hesām/

ترکیب دو اسم امیر و حسام ( فرمانروا و شمشیر برنده )، ( به مجاز ) پادشاه و امیری که دارای شمشیری تیز ...


پسر

عربی
اهورا/ahurā/

وجود مطلق و هستی بخش، بی همتا، به لغت اوستا وجود مطلق و هستی بخش اهورا مزدا هستی بخش بی همتا و خالق ...


پسر

فارسی، اوستایی

تاریخی و کهن
محمد کریم/m.-karim/

ترکیب دو اسم محمد و کریم ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و کریم، ( اَعلام ) محمّدکریم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
یاشار/yāšār/

جاویدان، همیشه زنده، عمرکننده، زندگی کننده


پسر

ترکی
شاهرخ/šāh rox/

شاه سیما، آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد، دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، ( در ورزش ) در ...


پسر

فارسی
برات/barāt/

اعمال نیک و خیرات، برتری، نوشته ای که بدان دولت بر خزانه یا بر حکام حواله ای وجهی دهد، کاغذ زر، نوش ...


پسر

عربی
عبدالرحمان/abdolrahmān/

بنده ی بخشاینده ( خدا )، بنده ی خدای بخشاینده، ( اَعلام ) ) عبدالرحمان ابن عوف: [سال پیش از هجرت، ه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حاتم/hātam/

حاکم، قاضی، داور، نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی، به معنی حاکم، ( اَعلام ) رییس قبیله و شاعر ع ...


پسر

عربی
جهان بخش/j.-bakhš/

آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ببخشد، ( به مجاز ) ویژگی آن که جهان تحت سلطه ی اوس ...


پسر

فارسی
عمر/omar/

از صحابه ی رسول اکرم ( ص ) و از خلفای راشدین، نام خلیفه دوم، ( اَعلام ) ) عمر ابن خطاب: [قرن اول هج ...


پسر

عربی
مهرشاد/mehr šād/

شادمان و زیبا همچون خورشید، سرخوش از محبت، خورشاد، ( = خورشاد )، شادمهر، مرکب از شاد ( خوشحال ) + م ...


پسر

فارسی
فرخ/farrokh/

خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، خجسته و مبارک و فرخنده، ( در قدیم ) خوشبخت و کامیاب، بزر ...


دختر، پسر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد سعید/m.-saeid/

ترکیب دو اسم محمد و سعید ( ستوده و خجسته )، از نام های مرکب، ا محمّد و سعید


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد رحیم/m.-rahim/

ترکیب دو اسم محمد و رحیم ( ستوده و بسیار مهربان )، از نام های مرکب، ا محمّد و رحیم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
هدایت/hedāyat/

راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، ( در تصوف ) راهنمایی از سوی خداوند که باعث رسیدن انسان به کمال م ...


پسر

عربی
امیرطاها/amir tāhā/

ترکیب دو اسم امیر و طاها ( فرمانروا و نام پیامبر اسلام ( ص ) )، از نام های مرکب، امیر و طاها ( طه ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیدعلی/o.-ali/

امید داشتن به لطف علی ( امام علی )


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
عباد الله/ebādollāh/

بندگان خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسیب/mosayyeb/

بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده، رها کننده ی آب یا ستور که به هر کجا خواهد رود، آزاد کننده ی بنده، ...


پسر

عربی
بختیار/baxt (i) yār/

خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی، دارای بخت، با اقبال، آن که بختش مساعد باشد، نیکبخت، کامروا


پسر

فارسی
کیانوش/kiyānuš/

از شخصیتهای شاهنامه، بزرگ جاودان، بزرگ جاویدان، [از واژه ی اوستایی «کوئی» = بزرگ، گرامی، اَنوش = بی ...


پسر، دختر

فارسی

تاریخی و کهن
آرسام/ārsām/

آرشام، نیرومند، قوی هیکل، پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی، گونه ای دیگر از واژه ی آرشام ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
ابوبکر/ābubakr/

نام خلیفه اول و جانشین پیامبر ( ص ) و پدر عایشه همسر پیامبر ( ص )، پدر بَکر، ( اَعلام ) ) ابوبکر: ( ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
مقصود/maqsud/

مطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مقصد، مطلوب و مورد نظر


پسر

عربی
محمد عرفان/m.-erfān/

ترکیب دو اسم محمد و عرفان ( ستوده و معرفت )، از نام های مرکب، ن محمّد و عرفان


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نبی/nabi/

پیغمبر، رسول، ( به مجاز ) حضرت محمد ( ص )، ( به مجاز ) حضرت محمّد ( ص )، ( اَعلام ) نبی تخلص ملا عب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
فرزین/farzin/

فروزان، مهره ای در بازی شطرنج، وزیر، مهره ی وزیر در صفحه شطرنج، ( اَعلام ) نام مکانی در کرمان، وزیر ...


پسر

فارسی
کامبیز/kāmbiz/

گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی، صورت دیگری از کمبوجیه که در زبان فرانسه کامبیز شد ...


پسر

فارسی
شمس الله/šamsollāh/

کسی که منور شده است به نور دین خدا، آفتاب خدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آنیسا/ānisā/

مانند عشق، مبارز بزرگ، [آن در عرفان عشق و جوهر عشق، یای ( ی ) میانوند، سا ( پسوند شباهت ) ]، به معن ...


دختر، پسر

ترکی، فارسی، اوستایی، یونانی
مهراد/meh rād/

جوانمرد مِهتر و بزرگتر، بخشنده بزرگ، ( مِه = مِهتر، بزرگتر، راد = جوانمرد )، ( اَعلام ) از نویسندگا ...


پسر

فارسی
مهراب/mehrāb/

دارنده ی جلوه آفتاب و کسی که تابش مهر دارد، نام یکی از پادشاهان کابل، دارنده ی جلوه ی آفتاب و کسی ک ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
قهرمان/qahre(a)mān/

کُهرمان، پهلوان، آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادی کرده و به شهرت رسیده است، دلا ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
پویان/puyān/

آن که در حال حرکت به نرمی و آرامی است، جوینده، ( در قدیم )، روان، دونده، دوان، شتابان، جستجو کننده، ...


پسر

فارسی
عدنان/adnān/

نام یکی از اجداد پیامبر اسلام ( ص ) است که به فصاحت ( سخنوری ) شهرت داشته، ( عربی ) ( در اعلام ) نا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
همایون/homāyun/

دارای تأثیر خوب، خجسته، مبارک، فرخنده، یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی، ( در قدیم ) از شبکه های بیس ...


پسر

فارسی

هنری
غفار/qaffār/

آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند، آمرزنده و بخشاینده ی گناهان ( خداوند )، از صفات و نام های خدا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
جاوید/jāvid/

جاویدان، همیشگی، ابدی، ( اَعلام ) نام مستعار حسین راثی زاده شاعر و نمایشنامه نویس آذربایجانی، که پس ...


پسر

فارسی
مالک/mālek/

آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، آن که صاحب مِلک یا املاکی است، از نام ها و صفات خداوند ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ضحا/zohā/

زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، ( در اعلام ) سوره ی نود و سوم قرآن کریم دارای یاز ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیر حسن/a.-hasan/

پادشاه خوب و نیکو، فرمانده ی خوب، ( اَعلام ) امیرحسن دهلوی ملقب به نجم الدین، عارف، شاعر فارسی گوی ...


پسر

عربی
شرف/šaraf/

بزرگواری، افتخاری که از امری نصیب شخص می شود، برتری، حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش های اخلاق ...


دختر، پسر

عربی
معراج/meerāj/

عروج، بالا رفتن، رفتن به سوی آسمان، به ویژه در مورد پیغمبر اکرم ( ص )، به ویژه در مورد پیامبر اسلام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نورالدین/nuroddin/

نورِ دین، روشنایی و فروغ دین، ( اَعلام ) ) نورالدین ( = محمّدابن حسن ) رییس اسماعیلیان الموت [، قمر ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
امیدرضا/o.-rezā/

نام ترکیبی، به معنای آن که امیدش به رضا ( رضای خدا ) باشد، آن که امیدش به رضا ( رضای خدا ) باشد، ام ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
بشیر/bašir/

مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده، ( اَعلام ) ) از القاب پیامبر اسلام ( ص ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرحافظ/a.-hāfez/

ترکیب دو اسم امیر و حافظ ( فرمانروا و نگهبان )، از نام های مرکب، امیر و حافظ


پسر

عربی
عبدالعزیز/abdolaziz/

بنده پروردگار گرامی و باعزت، بنده ی خدای گرامی، [عزیز از صفات و نام های خداوند تعالی، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بلال/belāl/

آب و هر آن چه که، گلو را تر کند، ( اَعلام ) ابن رباح حبشی نام مؤذن و خازن و از یاران خاص و صمیمی پی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
تورج/turaj/

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی، ( اَعلام ) نام پسر بزرگ فریدون، همان تور که توران منسوب به اوست، چنا ...


پسر

فارسی، پهلوی، اوستایی

تاریخی و کهن
شیرزاد/šir zād/

زاده شیر، ( به مجاز ) دلیر و شجاع، ( در گیاهی ) ( شیرزاد ) نام گیاهی که برروی تنه درختان می روید، ( ...


پسر

فارسی
صفدر/saf dar/

صف شکن، ( به مجاز ) شجاع و دلیر، از القاب حضرت علی ( ع )، صف ( عربی ) + در ( فارسی )، مردجنگی، دلاو ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
سلیم/salim/

سالم، بی عیب، آرام و مطیع، رسته از آفات، دارای قدرت تشخیص و داوری درست، ساده دل، سالم و بی عیب، ساد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اسحاق/eshāq/

خندان، نام پسر حضرت ابراهیم ( ع ) و ساره ( سارا ) از جمله پیامبران بنی اسرائیل، ( عبری ) ( اَعلام ) ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
محمد اسماعیل/m.-esmā’il/

ترکیب دو اسم محمد و اسماعیل ( ستوده و شنونده امر خدا )، ( عربی ـ عبری ) از نام های مرکب، ا محمّد و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ولی/m.-vali/

ترکیب دو اسم محمد و ولی ( ستوده و دوست )، از نام های مرکب، ا محمّد و ولی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مانیا/māniyā/

خانه، سرای، برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، ( در یونانی، mania ) شیدایی، عشقِ شدید، شوقِ م ...


دختر، پسر

یونانی، فارسی
عطا/atā/

بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، انعام، دهش، هدیه یا هر چیزی که به کسی بخشیده می شود، ( اَعلام ) عطا ابن ی ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
شریف/šarif/

دارای شرف، ارجمند، بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار، ارزشمند، خوب، عالی، ( در قدیم ) از نسل امامان شیعه ...


پسر

عربی
مهرزاد/mehr zād/

زاده مهر و محبت، زاده خورشید، ( = زاده ی مهر ) ( اَعلام ) بنا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی ا ...


پسر، دختر

فارسی
توفیق/to (w) fiq/

موفقیت، کامیابی، امکان دستیابی به مقصود، یاری و تأیید، تأیید پروردگار، مدد الهی، ( در قدیم ) سازگار ...


پسر

عربی
ذوالفقار/zolfeqār/

شمشیر، در اصل نام شمشیر حضرت علی ( ع )، در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره های پشت است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
بهراد/behrād/

جوانمرد نیکو، بهترین جوانمرد، مرکب از به ( خوب یا بهتر ) + راد ( بخشنده )


پسر

فارسی
کارن/kāran/

جنگجو، ( = قارِن )، ن قارِن، قارَن، نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم ( گودرز ...


پسر

فارسی
بهادر/bahādor/

دلیر، شجاع، ( شکل فارسی و اردوی واژه ی ترکی مفعولیِ «بغاتور» یا «باغاتور» )، قهرمان، ( اَعلام ) نام ...


پسر

ترکی
مهرسام/m.-sām/

ترکیب دو اسم مهر و سام ( مهربانی و آتش )، از نام های مرکب، مهر و سام، اسم ترکیبی پسرانه به معنای خو ...


پسر

فارسی
حافظ/hāfez/

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان، آن که مراقبت یا حفاظت از کسی، جا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آرشام/āršām/

نیرومند، قوی هیکل، پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی، دارای زور خرس، خرس نیرو، ( اَعلام ) ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
عطاءالله/atā’ollāh/

بخشش و هدیه ی خدا، در اصطلاح عبارت است از چیزی است که از ناحیه حق بر بندگان فائض شود


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
آزاد/āzād/

رها شده از گرفتاری یا چیزی آزاردهنده، فارغ و آسوده، فارغ، آسوده، بی دغدغه خاطر، مختار، صاحب اختیار، ...


پسر

فارسی
عبدالصمد/abdolsamad/

بنده پروردگار بی نیاز، بنده ی خدای بی نیاز، ( اَعلام ) ) عبدالصمد بن ابراهیم، ابواحمد فارسی حصری [، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کرامت/ke (a) rāmat/

بزرگواری، شرافت، سخاوت، بخشندگی، ( در تصوف ) کاری خارق العاده، که به دست اولیا انجام می گیرد، داشتن ...


پسر، دختر

عربی
کامیار/kāmyār/

کامیاب، با شادی و با خوشحالی، ( اَعلام ) امیر کمال الدین ابن اسحاق، قاضی ارزنجان یکی از بزرگان امرا ...


پسر

فارسی
شاپور/šāpur/

شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیت های شاهنامه، ( اَعلام ) ) ( در شاهنامه ) نام چند پهلوان ایرانی، ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
حسام الدین/hesāmoddin/

شمشیر دین، ( اَعلام ) ) حسام الدین چلبی: [، قمری] صوفی اهل آسیای صغیر، از تبار ایرانی ( مردم ارومیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
قدیر/qadir/

توانا، قادر، از نامهای خداوند، از نام ها و صفات خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
نصیر/nasir/

یاری دهنده، یاور، از نام ها و صفات خداوند، ( اَعلام ) نصیر اصفهانی: [قرن هجری] پزشک و شاعر ایرانی، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
امیرسام/a.-sām/

ترکیب دو اسم امیر و سام ( فرمانروا و آتش )، از نام های مرکب، امیر و سام


پسر

فارسی، عربی، اوستایی

تاریخی و کهن
محمود رضا/m.-rezā/

ترکیب دو اسم محمود و رضا ( ستوده و خشنود )، از نام های مرکب، محمود و رضا


پسر

عربی
فرج/faraj/

گشایش در کار، به دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در کار، گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج


پسر

عربی
نریمان/narimān/

از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه، ( = نیرم )، به معنی نر منش، مرد سرشت و دلی ...


پسر

فارسی، اوستایی

تاریخی و کهن
طالب/tāleb/

خواستار، خواهان، سالک، ( اَعلام ) سید محمّد طالب آملی [حدود، قمری] شاعر ایرانی، ملک الشعرای دربار ج ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عبدال محمد/abdolmohammad/

بنده محمد، بنده ی محمّد، ( به مجاز ) دوستدار و ارادتمندِ حضرت محمّد ( ص )، [این نام به لحاظ تولا و ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
کمیل/komeyl/

کامل، تمام، نام یکی از اصحاب حضرت علی ( ع )، ( اَعلام ) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان عرب، ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یوسف/m.-yus(e)of/

ترکیب دو اسم محمد و یوسف ( ستوده و خواهد افزود )، از نام های مرکب، ا محمّد و یوسف


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
انور/anvar/

روشن تر، درخشان تر، تابناک تر، روشن، نورانی، ( به گونه احترام ) ( به مجاز ) مبارک، گرامی


پسر

عربی
موسی الرضا/musarrezā/

ترکیب دو اسم موسی و رضا ( از آب گرفته شده و خشنود )، از نامهای مرکب، ( موسی و رضا، [این نام مخالفِ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
غفور/qafur/

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند، بخشاینده و آمرزنده ی گناهان ( خداوند )، از صفات و نام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
عسکر/askar/

لشکر، حصار و پناهنگاه، یکی از القاب امام حسن، عسکر: در لغت به معنای لشکر، حصار و پناهنگاه آمده است ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
رامتین/rāmtin/

نوازنده، نام یکی از نوازندگان در زمان ساسانیان، ( = رامسین، رامین )، سازنده، ( اَعلام ) نام شخصی که ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
نعیم/naeim/

نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت، پرنعمت ( بهشت )، نرم، لطیف، ( اَعلام ) نام چندین تن از افراد مشهو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
اقبال/eqbāl/

خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود، بخت، در باور عامه، آنچه باعث خوشبختی می شود، بخ ...


پسر، دختر

عربی
مظاهر/mazāher/

جلوه ها، نشانه ها، ( جمعِ مَظهَر )


پسر

عربیانتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسم