اسم پسر مغولی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

تیمور/teymur/

آهن، فولاد نام مؤسس سلسه ی تیموریان یا گورکانیان، نام سردار پادشاه بزرگ مغول، فولاد، ( اَعلام ) نام ...


پسر

ترکی، مغولی

تاریخی و کهن
اکتای/oktāy/

نامدار، مشهور، بزرگ زاده، بزرگ منش، ( اَعلام ) نام پسر چنگیز، نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان


پسر

ترکی، مغولی

تاریخی و کهن
اوختای/okhtāy/

نظیر تیر، همتای پیکان، لنگه و تای ناوک و تیر، تیروش


پسر

ترکی، مغولی
آقامیر

آقا ( مغولی ) + میر ( ازعربی ) سلطان بزرگ، امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند


پسر

عربی، مغولی
اوکتای/oktay/

نامدار، مشهور، اکتای


پسر

ترکی، مغولی
سوبیتای

نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول


پسر

مغولی
آقاگل

آقا ( مغولی ) + گل ( فارسی ) نام روستایی در نزدیکی اصفهان


پسر

فارسی، مغولی
چنگیز/changiz/

قوی، محکم، نام پادشاه معروف مغول


پسر

مغولی
سلدوز

نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان


پسر

مغولی
سبکتکین/saboktakin/

سبک قدم، نیک قدم، سبکتگین، ( اَعلام ) نام پدر سلطان محمود غزنوی و مؤسس سلسله غزنویان


پسر

مغولی
قازان/ghazan/

پادشاه مغولی ایران


پسر

مغولی
آقاجان

آقا ( مغولی ) + جان ( فارسی ) عنوان محبت آمیز برای پدر یا پدربزرگ


پسر

فارسی، مغولی
غازان

قازان، پادشاه مغولی ایران


پسر

مغولی
ماتیکان/matikan/

نام پسربزرگ جغتای از فرماندهان مغول


پسر

مغولی
هلاکو/holaku/

نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول


پسر

مغولی

تاریخی و کهنانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر