اسم پسر لاتین

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

آدرین/ādarin/

آتشین، زیباروی، ( آدرین= آتش، ین ( پسوند نسبت ) )، سرخ روی، آدریانوس، به فتح ی، یکی از پادشاهان روم ...


پسر

فارسی، لاتین
آرماند/armand/

جنگجو و مبارز


پسر

لاتین
آلبرت/albert/

مسئول، استوار


پسر

لاتین
آنتی گون

حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی


پسر

لاتین
جاستین/justin/

صالح و درستکار


پسر

لاتین
داروین/darwin/

نام زیست شناس انگلیسی


پسر

لاتین
سایروس/sayrus/

سیروس یا کوروش


پسر

لاتین، انگلیسی
شاریا/shariya/

پادشاه آریایی


پسر

لاتین
برید/barid/

پیک، چاپار، نامه بر، ( معرب از لاتین veredus ؟ )، ( در قدیم ) اسگدار، ( در احکام شرع ) بزرگترین و ی ...


پسر

لاتین

تاریخی و کهن
هارمونیکا/harmonikā/

نوعی ساز موسیقی


پسر

لاتین

هنری
قیصر/gheysar/

لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی، معرب ار لاتین


پسر

لاتین
ماریو/mario/

نام یک شخصیت داستانی


پسر

لاتین
مانسا/mansa/

پادشاه پادشاهان


پسر

لاتین

تاریخی و کهن
مایکل/maykel/

مانند خدا


پسر

لاتین
میشل/mishel/

میکائیل


پسر

لاتین
میکائلا/mikaela/

هدیه ای از خدا


پسر

لاتین
میکسا/miksa/

کودکی که نشان از بزرگان دارد، در مراجع لاتین این واژه به معنای ماکسیمیوس کوچک آمده است که خود ماکسم ...


پسر

لاتین
نوئل/noel/

عید میلاد مسیح


پسر

لاتین
هارولد/harold/

حکمران ارتش


پسر

لاتین
هایکو/hayko/

سبکی ژاپنی از شعر کوتاه در سه مصرع


پسر

لاتین
هترا/hatra/

محیط بسته


پسر

لاتین
هیدارا/hidara/

لقب حضرت علی ( ع )


پسر

لاتین
ویویان/viviyan/

زنده و جاندار


پسر

لاتین
ویکتور/victor/

پیروز شدن، ظفریافتن


پسر، دختر

لاتین
کارلوس/carlos/

نیرومند و جنگجوی جوانمرد


پسر

لاتین
آدریا/adriya/

نگهدارنده آتش


پسر

لاتین
آدریان/adriyan/

دریا و آب، آدریانوس، نام یکی از امپراتوران روم


پسر

لاتین، یونانی
ادوین/edvin/

دوست و رفیق


پسر

لاتین
پیکاسو/pikaso/

نقاش معروف معاصر


پسر

لاتین
فرانسیس/faransis/

آزاد، رها از قید و بند، فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی


پسر

لاتین، انگلیسی
لیبرا/libra/

آزاده، رها، ( به کسر ب )، آزاد


پسر، دختر

لاتین
ملوین/melvin/

نجیب زاده، دوست و مشاور


پسر

لاتین
وریا/verya/

حقیقت، قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ


پسر

لاتین، فارسی
یوهان/uhan/

خاورشناس و پزشک آلمانی


پسر

لاتینانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر