اسم پسر لری

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

تیام/tiyām/

چشمانم، ( به مجاز ) عزیز و گرامی، در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی


دختر، پسر

لری
ارسام/arsām/

آرشام، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی، ( = آرشام و آرسام )


پسر

لری، فارسی
آروان/ārvān/

آرین، آریایی، ایرانی، آرین ( ایرانی، ایران )، ( اَعلام ) ) نام روستایی در قزوین، ) نام یکی از طایفه ...


پسر

لری
ایلپیا/ilpiya/

مردایل


پسر

لری
بشتار/bashtar/

آرزومند


پسر

لری
تاشین/tashin/

همچون صخره سخت


پسر

لری
تیامو/tiamo/

چشمان من، عزیز من


پسر

لری
تیرش/tirash/

چشم عسلی


پسر

لری
دا وار/davar/

سرزمین مادری


پسر

لری
شوگار/shogar/

شب های پشت سر هم


پسر

لری
توکان/tukān/

آن که چون چشم عزیز است، نام یکی از صورت های فلکی، [در گویش لری توک = چشم، عین که با ( ان ) نسبت آمد ...


پسر

لری، فارسی

کهکشانی
سیلاو/silav/

آبشار


پسر

لری

طبیعت
تیامین/tiyamin/

فدایی چشمان


پسر

لری
محمدتیام/m.-tiyam/

ترکیب دو اسم محمد تیام ( ستوده و عزیز )


پسر

لری، عربی
هرسام/harsam/

اشک هایم


پسر

لری
هیرمان/hirman/

به یاد ماندنی


پسر

لری
ویراک/virak/

هوشمند


پسر

لری
آسام/āsām/

سام، داستان خوشایند، حدیث خوش، ( اعلام ) ایالتی در مرز شمال شرقی هند که تقریباً به طور کامل به وسیل ...


پسر

لری
بردین/bardin/

همچون سنگ رویین تن


پسر

لری
تاراز/tārāz/

نام یکی از قله های سلسله کوه های زاگرس، نام روستایی در شهرستان ایذه در استان خوزستان، ( اَعلام ) ) ...


پسر

ترکی، لری، فارسی

طبیعت
لوران/luran/

لر زاده، پسر لر


پسر

لری
هرنگ/herang/

آرامش و قوت قلب


پسر

لریانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر