اسم پسر آشوری

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

سارو/sāru/

نام پرنده ای سیاه رنگ در هندوستان که مانند طوطی سخن گو است، طوطی، ( = ساروک ) نام پرنده ای سیاه رنگ ...


پسر

ترکی، کردی، فارسی، آشوری

پرنده
آشور/āšur/

گوشه ای در دستگاه های ماهور، نوا و راست پنجگاه، رب النوع مورد پرستش مردم کشور آشور، ( در قدیم ) آشو ...


پسر

فارسی، آشوری

هنری
آدارایل/adarayl/

خداوند یاریگر


پسر

فارسی، آشوری
آشینا/ashina/

قوی، قدرتمند، نیرومند، زورمند


پسر

فارسی، آشوری
بانیپال/banipal/

نام بزرگترین پادشاه آشور


پسر

فارسی، آشوری

تاریخی و کهن
پاتیرا/patira/

فراوانی


پسر

فارسی، آشوری
ساورا/savra/

امید


پسر

فارسی، آشوری
شارایل/sharayl/

خدای پادشاه


پسر

عربی، آشوری
شاروسین/sharosin/

پادشاه مقدس


پسر

فارسی، آشوری
آدورا/adora/

کمک کننده، مددکار، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی


پسر

فارسی، آشوری
بارسین/bārsin/

منسوب به پارس، ایرانی، ( = فارسین، پارسین )، ( اعلام ) ( فارسینج، فارسین ) نام روستایی در شهرستان ه ...


پسر

فارسی، آشوری

تاریخی و کهن
داورا

دشت


پسر

آشوری
شارونا/sharuna/

سرزمین پربار و حاصلخیز


پسر، دختر

فارسی، آشوری
شاهارا/shahara/

حافظ شبهای روزه داران


پسر

فارسی، آشوری
شایرایا

ستاره ناهید


پسر

آشوری
شمینه

حاصلخیز، برکت یافته


پسر

آشوری
صدیده/sadideh/

مهم


پسر

فارسی، آشوری
نادینوس/nadinus/

شاه بابل


پسر

فارسی، آشوری
ناهیرا/nahira/

روشنایی و نور، روشنایی، نور


دختر، پسر

فارسی، آشوری
وادا/vada/

مکان مقدس


پسر

فارسی، آشوری
یادا/yada/

نشان


پسر

فارسی، آشوری
روما/roma/

آسمان


دختر، پسر

فارسی، آشوری
مارتین/martin/

رهبر


پسر

فارسی، آشوری
وردین

گلهای بسیار


پسر

آشوریانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر