اسم پسر گیلکی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

سوما/sumā/

ماه، نور ماه، ( به مجاز ) زیبا، نهر آب، نهر آب و مجرای قنات، به علاوه نهر آب و مجرای قنات، در گویش ...


دختر، پسر

کردی، گیلکی، فارسی

طبیعت، کهکشانی
ایاز/ayāz/

باد خنک، نسیم، هوای خنک متحرک، نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی


پسر

ترکی، گیلکی

طبیعت
اوخان/okhan/

پژواک


پسر

گیلکی
رایمون/raymon/

پسر باهوش، ریشه ی گیلکی دارد و به معنی پسر باهوش است


پسر

فارسی، گیلکی
ژیویر/zhivir/

فریاد


پسر

گیلکی
آئیل/ail/

نام پرنده ای است


پسر

گیلکی

پرنده
ماتا/mata/

ماه بزرگ


پسر

گیلکی
ماناد/manad/

شکل دعایی فعل ماند


پسر

گیلکی
نیماکه/nimake/

بزرگ


پسر

گیلکی
وشم/vošm/

بلدرچین، در مازندرانی و گیلکی ( انزلی، رشت، لاهیجان ) به معنی بلدرچین است


پسر

مازندرانی، گیلکی
آهیل/ahil/

نام نوعی پرنده، مرغ انجیرخوار


پسر

گیلکی

پرنده
آهین

آهن


پسر

گیلکی
گیل/gil/

نام طوایفی که در گیلان سکونت داشته و دارند، مجموعه ی طوایفی که در گیلان سکونت داشته و دارند، ( اَعل ...


پسر

گیلکیانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر