پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (آرایه ادبی)

٢ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید

در جمله ی مست شور و گرم گفتن بود عبارت مست شور رو توضیح بدید. چه نوع اضافه ای محسوب میشود؟ 

١ روز پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید

"راست و خواست " اینکه از نظر نوشتاری دو تا حرف اختلاف دارن باز هم جناس ناقص اختلافی حساب میشن؟ (البته اگه شکل نوشتاری ملاک نباشه جناس محسوب میشه اصلا آیا شکل نوشتاری توی جناس مهمه یا فقط تلفظ؟؟؟؟)  

٨,٩٣١
٤ روز پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٠٤ بازدید
٢ رأی
٠ پاسخ
٩٢ بازدید

یک کلمه در این نظم شاهنامه فردوسیاز دیدگاه زبان شناسی اول،ودوم از دیدگاهارای ها ادبی حوزه ایهام را پر می‌کن)ایهام دارد(کدام کلمه است در ،نه کارکتر قابل پاس م باشد .  

٢ رأی
١ پاسخ
١٠٢ بازدید

سوالم اینه که ایا "تتابع اضافات" و "کثرت تکرار" آرایه ادبی محسوب می‌شوند؟ 

٨,٩٣١
١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید

 مهم ترین ارایه های این بیت چیه ؟ ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٥ بازدید

سلام میشه آرایه ی "تلمیح "  رو تو یه مثال بهم توضیح بدید .ممنون 

١ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
١٢٩ بازدید

در بیت زیر چه آرایه ی ادبی دیده می شود ؟ بیستون بر سر راه است ، مبادا ز شیرین                خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید 

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٩٥ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٦٣ بازدید

در عبارت مقابل چه آرایه ای به کار رفته است ؟  " چه جای شکر و شکایت زنقش بیش و کم است "

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٨ بازدید

در بيت  «به مغرب سینه مالان قرص خورشید / نهان می گشت پشت کوهساران »    کدام واژه دارای آرایه ی " جان بخشی ( تشخیص ) " است ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٥ پاسخ
٩٤ بازدید

«برداشته دل زکار او بخت / در ماند پدر به کار او سخت »   میشه لطفا کلمات قافیه را مشخص کنید .

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
١١٣ بازدید

آرایه های ادبی بکار رفته  در این  بیت  از خاقانی چیه ؟ "در پیش خیال تو خیال است تنم  پیوند خیال با خیالی است مرا"

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٣ بازدید

آرایه ادبی به کار رفته در جمله ی زیر  چیه ؟ مادر علی معتقد بود او دسته گلی اساسی به آب دادهاست.

٢ ماه پیش
٠ رأی
٣ پاسخ
٨٩ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٠ بازدید

آرایه ادبی بکار رفته در بیت : رخ شاه کاووس پرشرم دید / سخن گفتنش با پسر نرم دید چیه ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٠ بازدید

سلام واژگان  "مشت "و  " ضربتی"  در بیت  ای مشت زمین بر آسمان شو بر ری بنواز ضربتی چند چه آرایه هایی را پدید می اورند ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید

منظور از  "انجیر رسیده "   در بیت چیه ؟ خاموش که گفتار تو انجیر رسیدست اما نه همه مرغ هوا درخور تین شد

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٦ بازدید

اراِیه های ادبی بکار رفته  در  بیت : "يکي تازی ای برنشسته سياه //همي خاک نعلش برآمد به ماه "

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٢٤٦ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید