پرسش خود را بپرسید

معنی فامیلی " شاملو"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٤٨

معنی فامیلی

 " شاملو"

 چیه و از چه کلماتی مشتق شده ؟

آیا این فامیلی با 

"شاملی"

ارتباط داره ؟

٧٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
معنی فامیلی شاملو

فامیلی شاملو از دو بخش شامل و لو تشکیل شده است. شامل در زبان ترکی به معنای "شامی" و لو به معنای "نژاد" یا "قوم" است. بنابراین، شاملو به معنای "شامی نژاد" یا "از نژاد شام" است.

ریشه فامیلی شاملو

فامیلی شاملو از یک طایفه قزلباش به همین نام گرفته شده است. قزلباشان یک فرقه از مغولان بودند که در قرن دهم میلادی به ایران مهاجرت کردند. طایفه شاملو در اصل از شام به ایران آمده بودند و به همین دلیل به این نام خوانده می شدند.

ارتباط فامیلی شاملو با شاملی

فامیلی شاملو با فامیلی شاملی ارتباط دارد. هر دو فامیلی از ریشه "شام" گرفته شده اند. با این حال، شاملو به معنای "شامی نژاد" است، در حالی که شاملی به معنای "از شام" است.

در نتیجه، فامیلی شاملو یک فامیلی ترکی با ریشه مغولی است که به معنای "شامی نژاد" است. این فامیلی با فامیلی شاملی مرتبط است که به معنای "از شام" است.

٢٩,٨٩٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,١٩٦
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما