پرسش خود را بپرسید

ریشه واژه Jackal

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٤٩

ریشه واژه Jackal  چیست؟

١٠,٨٦٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٢٩٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این واژه در زبان پارسی به چم شغال است.
این واژه انگلیسی نیز از همان واژه پارسی شغال گرفته شده است و به همان چم شغال نیز است.

٦٥,١٣٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش

از واژه شغال گرفته شده.

در برخی زبانها شال هم میگویند.

تاریخ
٥ ماه پیش

c. 1600, from French chacal, earlier jackal, from Turkish çakal, from Persian shaghal, from or cognate with Sanskrit srgala-s, literally "the howler." Figurative sense of "skulking henchman" is from the old belief that jackals stirred up game for lions.
 

۱.فرانسه chacal 

۲. ترکی çakal

۳. پارسی shaghal

۴.سانسکریت  srgala-s 

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
٥ ماه پیش
عکس پرسش

ریشه واژه سانسکریت است.  from Sanskrit srgāla

در زبان فارسی تبدیل به شغال شده Persian shagāl,

و بعد در زبان ترکی تبدیل به چاکال Turkish chakāl

و در زبان انگلیسی Jackal

تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما