پرسش خود را بپرسید

کلمات پارسی که منسوخ شده یا تغییر کرده اند

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١,٠٥٥

سلام و درود. کنجکاو شدم بدونم کلماتی که امروزه تو صحبت هامون استفاده می‌کنیم  شکل اولیه( اصلیش) به چه شکل بوده. 

مثال :  

پارسی - - ‌‌> فارسی 

سپید - - > سفید 

یا کلماتی که امروزه استفاده نمیشن یا کمتر  استفاده میشن. 

اگه همچین کلماتی تو خاطرتون هست تو کامنت ها برام  بنویسید. 

ممنون که وقت گذاشتید. 

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥

درود ممنون بابت سایت خوبتون اگه میشه میتونید یک نویسه درباره واژگان فراموش شده پارسی بگید

-
٢ ماه پیش

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برخی واژگان که

 نوشتار آنان دگرگون شده است👇

توفان✅ 

طوفان❌

سدا✅

صدا❌

سَد✅

صد❌

شَست✅

شصت❌

توتی✅

طوطی❌

شترنج✅

شطرنج ❌

سابون✅

صابون❌

تهران✅

طهران❌

تاگ✅

طاق❌

تاگچه✅

طاقچه❌


برخی از واژگان پارسی که  عربی شده است و دوباره درون  زبان پارسی شده است👇

مانند (پردیس) که در  عربی تبدیل به (فردوس) شد

مانند (پارسی) که در عربی تبدیل به (فارسی) شد

مانند( دژپل) که در عربی تبدیل به (دزفول) شد

مانند (نرگس) که در عربی تبدیل به (نرجس)  شد


همچنین جمع بستن واژگان پارسی با جمع مکسر  و با   (ات)   نادرست  است زیرا  عربی است و برای جمع بستن واژه‌های مونث در آن زبان به کار می‌رود

سبزی جات❌  سبزی ها✅

فرمایشات❌ فرمایش ها  ✅

آزمایشات ❌ آزمایش ها ✅

اساتید ❌  استاد ها ✅

 فرامین❌  فرمان ها ✅

میادین❌ میدان ها ✅

گاهاً و خواهشاً  هم نوشتار نادرستی هستند و بهتره جای آنها،   گاهی و خواهشنمدم  را به کار ببریم


در همه نمونه ها، واژگان بسیاری می‌شود نام برد.

امیدواریم بیش از این زبان مان دچار دگرگونی نشود.🙏🌷

٣٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

دوست گرامی مگه ما داریم تازی یا عربی سخن میگیم که به جای کتاب ها بگیم کتب! و. . .
این سخن شما مانند این است که برای نمونه واژه کاروان که واژه ای پارسی است و درون انگلیسی شده پس در انگلیسی هنگام جمع بستن، karavans نادرست باشد و باید آنها هم جمع پارسی بکار برده و بگویند karavanha!!!

-
٣ ماه پیش

یا واژه پارسی برنامه که در تازی به آن برنامج می گویند هنگام جمع بستن، تازیان هم بگویند برنامج ها!!! و برامج که در تازی جمع برنامج است نادرست باشد!
یا واژه انگلیسی ماشین را اگر در پارسی جمع کنیم ماشین ها نادرست باشد چون واژه ی ماشین انگلیسی است پس برای جمع بستن از s بهره ببریم و بگوییم ماشینز!!
پارسی دوستی تان ستایش پذیر است ولی سطحی نگری آسیب بدتری به زبان پارسی خواهد زد.

-
٣ ماه پیش

واژه های بیگانه و از آن میان واژه های تازی را باید دور ریخت، زبان پارسی به ۹۹درصد آنها هیچ نیازی نداشته، با درونشد این واژگان نابایسته، ما بسیاری از واژگان خودمان را به دست فراموشی سپرده ایم اگر هم واژه ای تازی است دست کم جمع شکسته نشود، با ات و ین جمع بسته نشود پس در پارسی کتاب ها درست است نه کتب.
به جای کتاب نیز از واژه ی " نَسک" که پارسی است می توان بهره برد.

-
٣ ماه پیش

درود بر شما آقا مهدی. بله من در اون بخش اشتباه کردم و اشتباهم را می پذیرم. ممنون از راهنمایی شما🌷

-
٣ ماه پیش

ممنون از اطلاعات ارزنده تون. امیدوارم مردم ایران با زبان و فرهنگ خود آشتی بکنند و واژه ها و فرهنگ تازی تا جای ممکن در کشور مان کمرنگ شود.

-
٣ ماه پیش

روژ --> روز

ژیر-->زیر

نیژ-->نیز

تیژ-->تیز

ژنگ-->زنگ

پیل-->فیل

کندک-->خندق

هندیچک-->هندسه

آموژش-->آموزش

خواهشت-->خواهش

کاهشت-->کاهش و همه ش های ی که پس از بن واژه ها می آید

نامَگ-->نامه

و ناخوانا که پس از خ می آید خوانده میشد

ذانستن-->دانستن

بسیاری از ذ ها در واژهای پارسی (نه اربی) که ز خوانده میشود، همان ذ با نوک زبان و دندان جلو خوانده میشد. مانند گذاشتن. گذشتن. 

ث در واژه های پارسی مانند کیومرث همان ث خوانده میشد (با نوک زبان و دندان جلو)

نگ در واژگان بانگ، چنگ، رنگ و ... مانند ng انگلیسی یک واج خوانده میشد.

٦٤,٦٩١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧٣
تاریخ
٤ ماه پیش

ممنون از اطلاعات ارزنده تون. سپاس

-
٤ ماه پیش

درود بر شما

واژگان زبان پارسی از زمان باستان تا پارسی میانه و پارسی نو مانند هر زبان دیگری دارای دگردیسی‌های فراوانی شده که چند نمونه در زیر می‌آید:

واژگانی که در پارسی میانه(پهلوی) با واج یا حرف "وی" آغاز می‌شدند، "وی" به "گُ" دگردیس شده مانند ویشتاسپ به گشتاسپ، ویناس یا ویناه به گناه، وُل به گل، ویزاردن به گزاردن، ویستردن به گستردن و...

---

در برخی واژه‌ها، واجِ /س/ به /ه/ دگردیس شده مانند:

ویناه به گناه، ماسی به ماهی، آسن به آهن، دَس به دَه و...

---

نشانه نامِ مصدرسازِ/ ِ ش/ در پارسی نو، در پارسی میانه یا پهلوی به ریختِ "یشن" به‌کار می‌رفت مانند:

دانش که دانیشن بوده و...

--- 

در برخی واژه‌ها، واج /ه/ به  /خ/ تبدیل شده:

هوب به خوب، هوُش به خوش و... 

---

پسوند فروزه‌ساز(صفتساز) "یکik" در پارسی میانه به ریخت "ی" در آمده مانند واژه‌های پارسیک، پهلویک و... که پارسی و پهلوی شده.

---

پسوند نام‌ساز "ایه ih" به "ی" دگردیس شده مانند  فرزانگیه به فرزانگی، سختیه به سختی و...

٣٦,٨٣٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٤
برنزی
٣٦٢
تاریخ
٤ ماه پیش

ممنون از اطلاعات ارزنده تون. سپاس

-
٤ ماه پیش

پاسخ شما