پرسش خود را بپرسید

واژه حقوقی برای این مفهوم چیه ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥٤

سلام واژه حقوقی برای اینکه شخص دیگری رو برای مالکیت قسمتی ازمال خود مشخص کنیم  چیه ؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اصطلاح حصر وراثت یا انحصار وراثت رو استفاده میکنیم برای اینکه مشخص کنیم سهم مالکیت هر شخص از مال فرد متوفی که برای وراث به ارث گذاشته، چقدره. 

ولی فرد قبل از فوت شدن بخواد مالش رو تقسیم کنه، از صلح تملیکی استفاده میشه

١١٨,٢٧٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦١
برنزی
٢٣٨
تاریخ
٣ ماه پیش

اگر برای زمان در قید حیات بودن هست که انتقال مالکیت هست و از طرق عقودی مثل صلح و بیع ممکن است اگر هم برای پس از فوت هست که وصیت تملیکی میباشد

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما