پرسش خود را بپرسید

"تامین خواسته "

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٠٣

اصطلاح حقوقی  در دعوا های قضایی

"تامین خواسته "

یعنی چی؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

{تامین خواسته} یعنی پس از انکه در دادگاه شکایت وارد شد فردی از دادگاه درخواست کند که تا زمانی که رای دادگاه بیاد مال خودش حفظ شود و شاکی یا مجرم نتوانند ان را کسر کنند

١٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

درود 

تامین خواسته بشکل ساده یعنی اینکه خواهان و یا طلبکار قبل از اینکه از خوانده یا بدهکار شکایت حقوقی کند میتواند به اندازه طلبش از اموال منقول و یا غیر منقول بدهکار توقیف نماید که پس از اینکه رای به نفع خواهان صادر شد  ، خوانده نتواند آن مال توقیف شده را  به دیگری انتقال دهد و یا اعلام معسر بودن نماید چون در غیر اینصورت خوانده میتواند اعلام نماید که مالی برای پرداخت بدهی ندارد و با آوردن دو شهود کل بدهی اش را بصورت اقساط  به خواهان بپردازد 

ضمنا تامین خواسته شرایط حخاص خود را دارد 

کسی که تقاضای تامین خواسته میدهد باید طبق نظر قاضی مبلغی را  به عنوان ضمانت به  حساب دادگاه واریز نماید تا در صورت عدم اثبات طلبش قاضی بتواند خسارات وارده به خوانده و هزینه های رسیدگی را به نفع دادگاه بابت توقیف اموالش  از وجه و یا ضمانت اخذ شده  برداشت و به حساب خوانده  و دادگاه واریز نماید 

بدرود 

تاریخ
٦ روز پیش

تامین خواسته، اصطلاحی حقوقی است که در دعاوی قضایی کاربرد دارد. به موجب این اصطلاح، خواهان دعوی می‌تواند قبل از صدور حکم قطعی، از دادگاه درخواست کند که اموال خوانده را توقیف کند تا از تضییع یا تفریط خواسته جلوگیری شود.

تامین خواسته، یکی از تدابیر پیشگیرانه‌ای است که قانونگذار برای حمایت از خواهان در نظر گرفته است. این تدبیر به خواهان این امکان را می‌دهد که در صورت صدور حکم به نفع او، بتواند به راحتی به خواسته خود دست یابد.

برای درخواست تامین خواسته، خواهان باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • دعوا باید مستند به سند رسمی یا سند عادی معتبر باشد.
  • خواسته باید معلوم یا عین معین باشد.
  • خوانده باید در ایران اقامت داشته باشد.

خواهان می‌تواند درخواست تامین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، همزمان با تقدیم دادخواست، یا در جریان رسیدگی به دعوا مطرح کند.

دادگاه در صورت احراز شرایط مذکور، قرار تامین خواسته صادر می‌کند. قرار تامین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ شود.

در صورت صدور قرار تامین خواسته، خوانده نمی‌تواند اموال توقیف شده را منتقل کند. همچنین، در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اموال توقیف شده به خواهان تحویل داده می‌شود.

در صورتی که خواهان در نهایت به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان یا بی‌حقی دعوی گردد، خوانده می‌تواند در ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارت خود را مطالبه کند.

انواع تامین خواسته

قرار تامین خواسته می‌تواند به یکی از روش‌های زیر صادر شود:

  • توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول.
  • التزام به حضور یا قول شرف.
  • اخذ کفیل یا وجه کفاله.
  • بازداشت موقت.

انتخاب نوع تامین خواسته با خواهان است. با این حال، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء، نوع تامین خواسته را تغییر دهد.

١٦٥,٧٠٨
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٢,٥٥٣
برنزی
٩٨٦
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما