پرسش خود را بپرسید

تفاوت عزل و برکناری

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٤٥

عزل و برکناری  باهمدیگه تفاوت دارن؟یعنی این دو از چه لحاظی میتونیم بگیم  تفاوت دارن؟

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عزل برکنار کردن یک فرد انتخاب شده از منصبش، پیش از پایان دورۀ مقرر گفته می شود .

ولی بر کناری ممکن است به اختیار خود شخص باشد از کاری که شامل مسؤولیت و یا سمتی نباشد . مثل بر کنار شدن از کار  

٦٧٠,١٨٠
طلایی
٤٣٨
نقره‌ای
١٥,٦٨٩
برنزی
٨,٤٩٥
تاریخ
٢ ماه پیش

تفاوت میان عزل و برکناری اصطلاحات متداول در زمینه مدیریت و استخدام است که به مفاهیم مختلفی اشاره می کنند:

### عزل:

1. تعریف: عزل به معنای از بین بردن یا اخراج کسی از یک موقعیت یا سمت عملی است.

2. فرایند: عزل معمولاً توسط سازمان یا رهبری انجام می‌شود و ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب، نقض قوانین و مقررات، یا دلایل دیگر صورت گیرد.

3. نتیجه: عزل معمولاً به استیضاح از یک سمت یا موقعیت منجر می‌شود، اما ممکن است شخص عزل شده در سازمان به سمت دیگری منتقل شود.

### برکناری:

1. تعریف: برکناری به معنای اخراج شخص از موقعیت یا سمت اجرایی است.

2. فرایند: برکناری نیز معمولاً توسط سازمان یا رهبری انجام می‌شود، اما گاهی ممکن است به دلیل عدم تطابق فرد با مطالبات یا نیازهای شغلی انجام شود.

3. نتیجه: برکناری اغلب به ترک کامل شخص از سازمان یا موقعیت خاص منجر می‌شود، و فرد از موقعیت خود معاف می‌شود.

به طور کلی، عزل بیشتر به معنای اخراج از یک سمت یا موقعیت است در حالی که برکناری معمولا به معنای اخراج از سازمان یا موقعیت به طور کامل است.

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

عزل برکنار کردن یک فرد انتخاب شده از منصبش، پیش از پایان دورۀ مقرر گفته می شود .

ولی بر کناری ممکن است به اختیار خود شخص باشد از کاری که شامل مسؤولیت و یا سمتی نباشد . مثل بر کنار شدن از کار  

٦٧٠,١٨٠
طلایی
٤٣٨
نقره‌ای
١٥,٦٨٩
برنزی
٨,٤٩٥
تاریخ
٢ ماه پیش

بزرگوار این چیزی که شما میفرمایید واژه کناره گیری است.
برکناری به خواست خویش نیست و بلند پایه ها برآن میشوند و آن تَن را برکنار می کنند ولی واژه کناره گیری به خواست خود آدم است و به فرمان کسی نیست.

-
٢ ماه پیش

این دو واژه تنها ناهمسویی که دارند اینست که عزل عربی است و برکناری پارسی. 

٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

« برکناری» معادل فارسی «عزل» است و فکر نکنم تفاوتی داشته باشند.

٧,٤١٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما