پرسش خود را بپرسید

عموم و خصوص مطلق

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٣٠

کسی هست به طور ساده بیان کنه عموم و خصوص مطلق یعنی چی؟ توضیح بده.

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦

از نظر حقوقی سوالم بود. . نه منطق🌸

-
١ ماه پیش

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مفاهیم ۴ نسبت ممکن با هم دارند. یا مساوی هم هستند یا متباین هستند (یعنی هیچ ربطی به هم ندارند) یا عموم خصوص من وجه دارند (یعنی بخشی از آن‌ها به هم مرتبط است و بخشی نه) و حالت آخر عموم خصوص مطلق است یعنی یکی در دیگری مندرج است. نمونه ها به شرح زیر است: تساوی: هر پرنده بالدار است و هر بالداری پرنده است. تباین: هیچ اسب سخنگو نیست و هیچ سخنگو اسب نیست. من وجه: بعضی ایرانی ترک است بعضی ترک ایرانی است. مطلق: هر ایرانی آسیایی است، بعضی آسیایی ایرانی است. 

اگر این مصطلحات را روی دوایر    ون پیاده کنید حتی بهتر متوجه می شوید.

تاریخ
١ ماه پیش

این نسبت بین دو مفهومی برقرار است که یکی از آنها همۀ مصادیق دیگری را در بر گیرد ولی دیگری تنها بعضی از مصادیق مفهوم اول را در بر می‌گیرد. مثلا فلز و آهن؛ برای چنین دو مفهومی سه قضیه بیان کرد "هر آهنی فلز است" ولی "بعضی فلزها آهن هستند" و "بعضی فلزها آهن نیستند

تاریخ
٦ روز پیش

عموم و خصوص مطلق با موضوعی خاص و یک موجب جزء با موضوع عام میباشد 

مثال 

هر کس خرد دارد جان دارد 

و همه جانداران خرد ندارند 

تاریخ
١ ماه پیش

عموم و خصوص مطلق به رابطه ی بین دو چیز گفته میشه که یکی جزئی از دیگری باشه مثل اصفهان و ایران که اصفهان جزئی از ایرانه

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

سلام.

در منطق: رابطه ای که بین دو کلی وجود داره. در این رابطه یک کلی از کلی دیگه عامتره و همه افرادش رو در بر میگیره. مثلا "حیوان" و "پستاندار" هر دو کلی هستند. حیوان تمام پستاندارن رو در بر میگیره و شامل حیوانات دیگه هم میشه. پستاندار هم کلی هست ولی تنها بخشی از  حیوانات رو پوشش میده. رابطه این دو تا میشه "عموم و خصوص مطلق". 

تو حقوق از این روابط برای استخراج و استنباط استفاده میشه.

١,٠٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٧
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

به معناي (نسبت عام و خاص) بین دو مفهوم است که یکی بر هر چیزی که دیگری دارد صدق می کند. به اولی گفته می شود: (کلی یا عام) و به دومی (خاص) مانند عمومیت حیوان وخصوصیت  انسان، و عمومیت فلزات و خصوصیت  نقرهاست. 

هر انسان حیوان است ولی هر حیوان انسان نیست

هر نقره فلز است ولی هر فلز نقره نیست

١,٤٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٢٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما