پرسش خود را بپرسید

این بیت به چه چیزی اشاره دارد ؟ دینی (متوسطه دوم)

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٦

بر  استان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سر بلندی بر اسمان توان زد

١,٣٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این بیت به یکی ازمراتب توحید یعنی  " توحید عملی    " اشاره دارد

١,٣٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش

این بیت از شعر فارسی اشاره به مفاهیم دینی و عرفانی دارد.

در این بیت، شاعر به مقام والای "جانان" یا همان خداوند اشاره می کند. "جانان" در اصطلاح عرفانی به معنای معشوق الهی و خداوند است.

شاعر می گوید که اگر بتوان سر بر استان (آستان) جانان نهاد، یعنی به مقام و جایگاه واالی خداوند رسید، آنگاه می توان "گلبانگ سر بلندی بر آسمان زد"، یعنی ندای بلند و پرشکوهی سر داد.

این بیت به مفاهیم عرفانی و معنوی اشاره دارد و بیانگر تالش انسان برای رسیدن به مقام قرب الهی و اتصال به معشوق حقیقی است.

٢١,٤٠٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما