پرسش خود را بپرسید

Tag question برای فعل "Let's"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٤

تگِ فعل "Let's" چجوری ساخته میشه؟ به عنوان مثال تگ جمله ی زیر رو برام توضیح بدید که چجوری ساخته میشه

Let's have a cup of coffee ,  . . . . . .  ?

٨٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای ساختن تگ سؤالی برای جملات با فعل "Let's"، معمولاً از عبارت "shall we?" استفاده میشود. این عبارت در انتهای جمله قرار میگیرد و به معنای پیشنهاد یا دعوت برای انجام کاری است. پس تگ جمله "Let's have a cup of coffee" به این صورت ساخته میشود:  

"?Let's have a cup of coffee, shall we

  این تگ سؤالی نشان میدهد که گوینده از شنونده میخواهد تأیید کند که آیا هر دو موافق انجام دادن پیشنهاد هستند یا خیر.

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

برای ساختن تگ سوال در جمله‌هایی که با "Let's" شروع می‌شوند، از دو بخش اصلی استفاده می‌کنیم:

1. فعل کمکی:
 • در جمله‌های مثبت با "Let's" از فعل کمکی "shall" استفاده می‌کنیم.
 • دلیل استفاده از "shall" این است که فاعل جمله‌ی "Let's" همیشه اول شخص جمع ("ما") است و "shall" در زمان حال ساده برای اول شخص جمع به کار می‌رود.
2. ضمیر فاعلی:
 • ضمیر فاعلی در تگ سوال "Let's" همیشه "we" (ما) است.
 • ساختار کامل تگ سوال با "Let's":Shall we + فعلنکته:
 • به فعل جمله‌ی اصلی توجه نکنید. فعل کمکی و ضمیر فاعلی تگ سوال بر اساس فاعل جمله‌ی "Let's" ("ما") و زمان آن (حال ساده) تعیین می‌شوند.
 • مثال:

  ** جمله اصلی:** Let's have a cup of coffee together. (بیا با هم قهوه بخوریم.)

  تگ سوال: Shall we have a cup of coffee together? (قهوه می‌خوریم با هم؟)

  نکات تکمیلی:
  • در زبان انگلیسی رسمی، به جای "shall" می‌توان از "should" هم استفاده کرد.
  • در زبان انگلیسی غیر رسمی، گاهی اوقات از "will" به جای "shall" استفاده می‌شود.
  مثال:

  ** جمله اصلی:** Let's go to the park. (بیا بریم پارک.)

  تگ سوال (رسمی): Should we go to the park? (بریم پارک؟)

  تگ سوال (غیر رسمی): Will we go to the park? (میریم پارک؟)

  امیدوارم این توضیحات مفید بوده باشد!

  ٥,٢٤٨
  طلایی
  ٤
  نقره‌ای
  ١٣٦
  برنزی
  ٦٤
  تاریخ
  ١ ماه پیش

  Shall we  درست هست.

  ٣,٤٧٢
  طلایی
  ٢
  نقره‌ای
  ٦١
  برنزی
  ٢١
  تاریخ
  ١ ماه پیش

  پاسخ شما