پرسش خود را بپرسید

در مقابل "لئیمی ، کریمی کردن " یعنی چی؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٤١

معنای جمله ی 
در مقابل "لئیمی ، کریمی کردن " 

٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در مقابله زشتی، آشتی کرد و در مقابله ی لئیمی، کریمی کرد
معنی: در برابر بدی، خوبی و نیکی کرد و در برابر پَستی، بزرگواری و بخشش از خود نشان داد.

١٣٧,٣٤٦
طلایی
٤٥
نقره‌ای
٢,٠٦٥
برنزی
٨٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

لئیم،،خسیس/ کریم،بخشنده

تاریخ
٢ ماه پیش

در برابر خسیسی و تنگ نظری،. بخشش و گشاده دستی کردن 

١١,١٩٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٩
برنزی
١١٦
تاریخ
٢ ماه پیش

در برابر پستی، بزرگواری و بخشش از خود نشان دادن

لئیمی به معنای پستی و کریمی به معنای  بخشش،‌بخشندگی

١٧,٩٣٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما