پرسش خود را بپرسید

"وکیل الرعیا " چه کسی بود ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٢٩

"وکیل الرعیا " 

لقب چه کسی بود ؟ و چرا به این لقب مشهور شد ؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کریم خان زند   خود را پادشاه نخواند و خود را وکیل مردم می دانست و تنها فرمانروا در تاریخ ایران است که اینگونه بود . 

از قوم لک و لر و اهل روستای پری ملایر  استان همدان 

٧٩,٢٤٢
طلایی
٦١
نقره‌ای
١٦٣
برنزی
٢٠٧
تاریخ
٤ ماه پیش

کریم خان زند در آغاز یکی از وکیلان و نمایندگان شاه اسماعیل سوم صفوی بود؛ پس از مرگ نادر شاه ، یکی از نمایندگان۳ گانه که برای اداره کارهای کشور از میان فرماندگان ارتش با یکدیگر دست همکاری دادند ، کریم خان بود. شاهنشاه کشور شاه اسماعیل سوم بود پس مقام شاهنشاهی از ان او بود و کریم خان یکی از نمایندگان و وکلا که در گذر زمان بنا به آنچه رخ داد ۲ نماینده دیگر را کنار زد و تنها نماینده شاهنشاه شد حتی در دوره ای حسن خان قاجار یکی از نمایندگان شاهنشاه در کنار کریم خان گشت. کریم خان بزرگی شاهنشاه را نگاه می داشت هر چند به راستی شاهنشاه تنها یک عنوان بود و هیچ قدرتی نداشت ازین رو بود که او حتی پس از مرگ شاه نام شاه را بر خود ننهاد چرا که عملا می بایست شاهزاده ای دیگر از صفوی عنوان شاه را یدک می کشید که کریم خان نگذاشت این کار انجام شود ولی برای ارامش کشور و جلوگیری از درگیری گروه ها بر سر تخت و تاج خودش نیز نام شاه را بر خود ننهاد. 

تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما