پرسش خود را بپرسید

"تندی متوسط" نرده ای یا برداری ؟چرا؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣٠٠

سلام .

"تندی متوسط"

یه کمیت فیزیکیه  نرده ای یا برداری ؟چرا؟

٨٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سرعت کمیت برداریه؛ یعنی علاوه بر اندازه، جهت هم داره

تندی کمیت نرده‌ایه و در واقع اندازه‌ی سرعت رو تندی می‌نامند

تندی متوسط هم در واقع تندی متحرک بین دو لحظه  t1 و t2  رو نشون میده که برابر مسافت طی شده تقسیم بر  بازه‌ی زمانی حرکت هست

١٣,٣٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٢٠
برنزی
٢٩
تاریخ
٧ ماه پیش

روند، سنجه ای برداریه؛ هم بزرگی داره و هم سمت. تندی، بزرگی رونده و سمت نداره. پس تندی سنجه ای پلکانیه. 

٢,١١٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما