پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی demanding activities

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٥٥

معنی 

demanding activities

 رو کسی میدونه؟

١٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"فعالیتهای سنگین"، هر فعالیتی که انرژی و قدرت جسمی میطلبه.

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

فعالیت هایی که مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی هستند.

٥,١٠٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٥٤
تاریخ
٣ هفته پیش

بستگی به زمینه داره ولی در حالت کلی به معنای فعالیت‎‌های طاقت‌فرسا و فعالیت‌های سخته

٣,٨٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
٣ هفته پیش

فعالیت های وقت گیر

(فعالیتها یا کارهایی که برای انجام دادن آن  به صرف وقت و انرژی و  توجه زیادی نیاز است.)

نمونه :

It is a demanding role and she needs to work hard at it

منبع:

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/demanding

٢٢٢,٠٠٠
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٦
برنزی
٩٩٥
تاریخ
٣ هفته پیش

ممنون از پاسختون . دیکشنری کالینز لینک دانلود داره یا از طریق سایت بررسی میکنید؟

-
٣ هفته پیش

خواهش میکنم. من آنلاینش استفاده میکنم و متاسفانه نمیدونم آیا لینک دانلود داره یا نه.

آدرسش اینه:
https://www. collinsdictionary. com/

-
٣ هفته پیش

فعالیت های طلبکارانه، فعالیت های خواستار (چیزی)

٢,٧٤٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٢
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش

- فعالیت‌های طاقت فرسا

- فعالیت‌های دشوار

- فعالیت‌های پرزحمت

- فعالیت‌های پرمسئولیت

- فعالیت‌های خسته کننده و سخت

- فعالیت‌های مسئولیت آور

١١,٣٦٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٨١
برنزی
١٣٥
تاریخ
٣ هفته پیش

فعالیت‌های سخت، فعالیت‌های پرزحمت

٥,٨٧١
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٠
برنزی
١٥
تاریخ
٣ هفته پیش

فعالیت فیزیکی.

مثال:

Acro dancers must be in excellent physical condition as well, because acro is a physically demanding activity

رقصنده های آکرو باید در وضعیت فیزیکی عالی (سلامتی) باشند، چرا که اکرو یک فعالیت فیزیکی است.

٦,٦٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٤
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما