پرسش خود را بپرسید

اولین نظام‌ سیاسی امپریالیستی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٤٧

اولین  نظام‌ سیاسی

 امپریالیستی

 در جهان در چه زمانی بود ؟و در کدام کشور؟

٢,٧٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٥١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تا قبل از ۲۶۰۰ سال پبش و در ابعاد شهر-کشورها:مصر باستان(فراعنه) و آشوریها و سپس ایران ماد ها

از ۲۶۰۰ سال پیش و در ابعاد کشورهای بزرگ و امپراتوریها: ایران هخامنشی، سپس اسکندر و سلوکیان و سپس روم باستان(بطور همزمان با روم، چین باستان هم در منطقه خودش امپریالیستی بوده)

در ابعاد سیاره زمین و در هزاره اخیر: پرتغال و اسپانیا و سپس انگلستان

خلاصه: اولین نظام امپریالیستی:

 اگر در ابعاد یک منطقه اولین رو بخواهیم: ایران هخامنشی ۲۵۰۰ سال قبل(از غرب چین و هند تا لیبی و رومانی و بلغارستان)

اگر در ابعاد جهانی بخواهیم: در شروع دوره استعمار - کشورهای اسپانیا و پرتغال( از ژاپن تا قاره امریکا یا همون وسعت سیاره بجز جزایر خیلی دور افتاده و کشف نشده خیلی جزیی)

٤١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما