پرسش خود را بپرسید

شرایط لازم و کافی براي تحقق دموکراسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٨

 شرایط لازم و کافی براي تحقق دموکراسی به ترتیب ، نام ببرید ؟

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شرایط لازم و کافی برای تحقق دموکراسی عبارتند از:

  1. حفظ حقوق اساسی شهروندان: شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون تبعیض و با اعمال حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم.
  2. وجود حکومت قانونی و شفاف: که قوانین بر اساس اصول دموکراتیک تدوین شده باشند و فرآیندهای تصمیم‌گیری در حکومت به‌طور شفاف و شفاهی انجام شود.
  3. وجود اعتماد عمومی به سازوکارهای دولتی: اعتماد عمومی به سازوکارهای انتخاباتی، نظام قضایی، و دیگر سازمان‌های دولتی مهم است.
  4. وجود رقابت سیاسی و گسترش انتخابات آزاد و عادلانه: که به شهروندان امکان مشارکت فعال در فرآیند تصمیم‌گیری را می‌دهد و اختیار انتخاب نمایندگان خود را دارند.
  5. حفظ حقوق اقلیت‌ها و تضمین حقوق آنها: از جمله حقوق مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی.
  6. وجود زنجیره‌ی ارتباطی موثر بین دولت و مردم: تأمین شرکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و شفافیت در فعالیت‌های دولتی.
  7. وجود رسانه‌های مستقل و آزاد: که بتوانند اطلاعات را به صورت شفاف منتشر کنند و از حق تحقیق و انتشار استفاده کنند.
٤,٩٢٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما