پرسش خود را بپرسید

نظام رادیکالیسم چه ویژگی هایی داره ؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٩٨

نظام 

رادیکالیسم 

چه ویژگی هایی داره ؟در کدام کشور ها رایج بوده یا هنوزم رایجه ؟

٢,٧٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٥١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

رادیکالیسم، یک ایدئولوژی سیاسی است که بر تغییر اساسی در جامعه تأکید دارد. رادیکالیست‌ها معتقدند که نظام سیاسی و اجتماعی موجود ناعادلانه و ظالمانه است و باید سرنگون شود.

ویژگی های نظام رادیکالیسم
 • تغییر اساسی در جامعه: رادیکالیست‌ها معتقدند که برای ایجاد یک جامعه عادلانه، باید تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد شود.
 • عدم سازش با نظام موجود: رادیکالیست‌ها معتقدند که با نظام موجود نمی‌توان به تغییری اساسی دست یافت و باید با آن به مبارزه برخاست.
 • اعمال خشونت: برخی از رادیکالیست‌ها معتقدند که برای رسیدن به اهداف خود، می‌توان از خشونت استفاده کرد.
کشور هایی که رادیکالیسم در آن ها رایج بوده یا هنوزم رایجه

رادیکالیسم در طول تاریخ در بسیاری از کشور ها رایج بوده است. برخی از کشور هایی که رادیکالیسم در آن ها رایج بوده یا هنوزم رایجه عبارتند از:

 • فرانسه: انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ یکی از مهم ترین نمونه های رادیکالیسم در تاریخ است. انقلاب فرانسه منجر به سرنگونی نظام پادشاهی و تأسیس جمهوری در فرانسه شد.

   
 • شوروی: انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ منجر به تأسیس نظام کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی شد. کمونیسم یک ایدئولوژی رادیکال است که بر مالکیت اشتراکی و برابری اجتماعی تأکید دارد.

 • چین: انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ منجر به تأسیس جمهوری خلق چین شد. جمهوری خلق چین یک کشور کمونیستی است که بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم اداره می شود.

   

رادیکالیسم می تواند منجر به تغییرات مثبت یا منفی در جامعه شود. برخی از نمونه های مثبت رادیکالیسم عبارتند از:

  پایان نظام های دیکتاتوری و استبدادیافزایش برابری اجتماعی و اقتصادیپیشرفت های علمی و فناوری

برخی از نمونه های منفی رادیکالیسم عبارتند از:

  جنگ داخلینقض حقوق بشرخشونت و تروریسم
٧٠,٧٨٣
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧٠٩
برنزی
٩٣٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما