پرسش خود را بپرسید

پرسش اصلی در لیبرالیسم.......

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٤

پرسش اصلی در لیبرالیسم این است که :

٠ %

1) چه کسانی حکومت کنند.

٠ %

2) تعداد حکومت کنندگان از چه قرار باشد.

٠ %

3) قدرت چگونه محدود میشود.

١٠٠ %

4) حکومت شوندگان چگونه از احکام اطاعت کنند.

٢ پاسخ
٢,١٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما