پرسش خود را بپرسید

«توتالیتاریانیسم » یعنی چی؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٤

 «توتالیتاریانیسم»

  یعنی چی؟ این مکتب به چه چیزی اهمیت بیشتر میده ؟

٦٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تمامیت خواهی یا توتالیتاریانیسم یک مفهوم قرن بیستمی است که به معنای در اختیار گرفتن قدرت مطلق توسط یک دولت یا گروه است. این واژه که در ابتدا در مورد رژیم های فاشیستی بکار گرفته می شد، پس از جنگ جهانی دوم  نیز مورد استفاده قرار گرفت.

این واژه در اصل، به مثابه نقدی بر رژیم های ضد آزادی است که در آن ها فقط یک حزب واحد حکومت می کند؛ شکاف عمیقی بین دولت و جامعه وجود دارد؛ افراد جامعه مورد بازجویی های پلیسی و قانونی مرتب قرار می گیرند؛ و دولت کنترل زیادی بر اقتصاد اعمال می کند.

در این مکتب نظامی سیاسی، حکومت تقریباً تمام جنبه های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می کند. رژیم های توتالیتر اغلب خودشان را با حفظ قدرت سیاسی، با استفاده از یک ایدئولوژی فراگیر رسمی و تبلیغات فراوان حکومتی از راه رسانه هایی که عمده آن ها در انحصار دولت است، مقدس جلوه دادن یک نفر در راس حکومت، محدودسازی و ممانعت از بحث آزاد و نقد حاکمیت، استفاده از فضای سانسور و استفاده از تاکتیک های ایجاد رعب مستقر می کنند.

٥٢٩,٩٧٩
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٥
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما