پرسش خود را بپرسید

چرا کسیکه خیلی میداند شبیه انها که هیچی نمیدانند؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٢

رفتار افراد نابغه وعلّامه ودانشمند خیلی شبیه رفتار افراد که هیچی نمیدانند وغلط انداز هست وگاهی مانند "ابلهان" میمانند؟

چطور این افراد از dummy تشخیص میشن؟

٨٧,٣١٧
طلایی
٦٢
نقره‌ای
٢٠٠
برنزی
١٧٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چون لب به سخن بگشایند، حتی طفلان هم تمایز بین یک‌ علامه و‌یک ابله را خواهند فهمید ☺️ .

٢١,٦٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش

👌👍👏👏
مرد تا سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد

-
٢ ماه پیش

و دیگر اینکه عالمان هر چند علم کسب کنند به همان اندازه خود را بیشتر نیازمند علم، می دانند تو گویی هیچ نمی دانند، حال آنکه ابلهان در نفهمی خویش، نادانانه خویشتن را پروار و آکنده از دانایی می پندارند لیک در گفتار و عملشان حماقت جاری است.

-
٢ ماه پیش

پاسخ شما