پرسش خود را بپرسید

آیا تسلط AI وروانشناسی جاگزین تسلط دین شده؟چرا؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٣٩

در تاریخ میبینیم غلبه تسلط "ادیان" بر رفتارهای مردم بوده.
امروز میبینیم تسلط پیشبینیهای ومدلهای وپشنهادهای هوش مصنوع مبتنی بر تیوریهای  روانشناسی (غربی) ویکسان کردن تفکر وخواسته های مردم جهان را شده.
تا چی حدی این واقعیت درسته وبه کجا جهان را سوق میشه؟
آیا AI جاگزین "دین" و قانون شده؟

٩٠,٢٠٠
طلایی
٦٣
نقره‌ای
٢٠٤
برنزی
١٩٠
پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما