پرسش خود را بپرسید

سلام دوستان ایا می دانید که از گذشته تا امروزه چه تغییر های رخ داده است

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٧٨

چیزی که باعث شد که ما زندگی راحت داشته باشیم 

٠ %

مسکونی

٠ %

هوش مصنوعی مانند گوشی و تبلت و لپ تاب

١٣ %

نسل انسان ها

٢ پاسخ
٨٦ %

پیشرفت علم

١٣ پاسخ

١٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٨,٥٣٩
طلایی
١٩
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
١٨٦
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٧
برنزی
١٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٥٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٩١٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام، تکامل علم و تکامل انسان

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٤,٩٣٧
طلایی
١٢
نقره‌ای
١٥٣
برنزی
٣١٥
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما