پرسش خود را بپرسید

پادشاهان صفوی وقاجارکدام تقویم را درایران رسمی اعلام کردند؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٨١

 پادشاهان صفوی وقاجارکدام تقویم را درایران رسمی اعلام کردند؟
    الف) O        ب) O        ج)  O         د)

٠ %

تقویم هجری قمری

٠ %

تقویم هجری شمسی

٠ %

تقویم مغولی

١٠٠ %

تقویم جلالی

٤ پاسخ
١,٤٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٥ ماه پیش

فکر میکنم تقویم مغولی باشد

١٥,٤٢٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤٣
برنزی
٢١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما