پرسش خود را بپرسید

همترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع (تست تاریخ)

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٦

مهمترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع توسط 

شاه اسماعیل صفوی

 چه بود ؟

١,٠٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود بر شما

علاوه بر مواردی که ذکر شده ،شاه اسماعیل صفوی پس از 9قرن از سقوط شاهنشاهی ساسانیان فرمانروایی یکپارچه را پایه گذاری کرد.

تأسیس دوباره ایران به عنوان پایگاه اقتصادی  بین شرق و غرب  و ایجاد یک دولت بوروکراسی همراه با نو آوریهای معماری و هنر از دستاوردهای مهم شاه اسماعیل صفوی است.

٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٤ ماه پیش

مهمترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی، شکل گیری هویت مذهبی مشترک برای مردم ایران بود. پیش از صفویه، ایران از نظر مذهبی بسیار متنوع بود و اکثریت مردم سنی مذهب بودند. رسمی شدن مذهب تشیع باعث شد که مردم ایران، صرف نظر از قومیت و منطقه جغرافیایی، احساس تعلق و همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

این نتیجه، تأثیرات عمیقی بر تاریخ و فرهنگ ایران گذاشت. به عنوان مثال، باعث شد که ایران به یک مرکز مهم برای شیعیان جهان تبدیل شود و همچنین باعث شد که زبان و فرهنگ فارسی در میان شیعیان جهان گسترش یابد.

در اینجا برخی از نتایج دیگر رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی ذکر شده است:

    تقویت قدرت و اقتدار حکومت صفویافزایش نفوذ ایران در منطقهتأثیر بر تحولات مذهبی در جهان اسلام

در مجموع، رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران بود که تأثیرات عمیقی بر جامعه و فرهنگ ایران گذاشت.

٦٨,٠٣٦
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش

مهمترین نتیجه رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی، ایجاد هویت مشترک مذهبی برای ایرانیان بود. در طول تاریخ ایران، اقوام و مذاهب مختلفی در این سرزمین زندگی می کردند. این تنوع مذهبی، گاهی اوقات موجب بروز اختلافات و درگیری ها می شد. صفویان با رسمی کردن مذهب تشیع، تلاش کردند تا هویت مشترکی برای ایرانیان ایجاد کنند. این هویت مشترک، نقش مهمی در تقویت وحدت ملی ایران ایفا کرد.

٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما