پرسش خود را بپرسید

نقش" چیگین ها" در دوره صفویه

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٣٦

نقش

" چیگین ها" 

در دوره صفویه چه بوده ؟

٣,٠٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پاسخ به سؤال شما در ویکیپیدیا و لینک زیربخوبی داده شده است. در اینجا بخشی که مستقیما جواب به سؤال است را برایتان کپی و پیست کردم:

چیگین‌ها یا گوشت خام خورها، گروهی از دژخیمان دربار شاه صفوی بودند که با اشاره او، بر سر مجرم بخت برگشته می‌ریختند و بینی و اندام او را با دندان‌هایشان جدا می‌کردند. نصرا... فلسفی با استناد به سه سند تاریخی، از جمله «خلاصةالتواریخ» نوشته قاضی احمد بن شرف‌الدین و دو نسخه خطی به نام‌های «روضة الصفویه» و «تاریخ عباسی»، وجود گروه دژخیم چیگین را محرز می‌داند. ریاست این گروه را در دوره شاه عباس یکم، فردی به نام ملک‌علی سلطان جارچی باشی بر عهده داشت؛ از افراد مورد اعتماد شاه و کسانی که شاه عباس برای آتش زدن به نفرتش نسبت به دیگران، از او استفاده می‌کرد. شاید تعجب کنید، اما جارچی‌باشی واقعاً چنین مسئولیتی داشت؛ او موظف بود در مقابل شاه عباس، افرادی را که مورد غضب وی قرار گرفته‌اند، به سخره بگیرد و با سخنانش چنان غضب شاه را برانگیزد که فرمان قتل مجرمان را با فجیع‌ترین وضع ممکن صادر کند و درست در همین مرحله بود که خدمات گروه چیگین‌ها، به کار شاه می‌آمد. نظیر چنین رفتاری، با حاکم «شماخی»، پس از تصرف قلعه او صورت گرفت و «اسکندر بیگ ترکمان»، به تفصیل آن را در کتاب مشهور «عالم‌آرای عباسی» آورده است؛ جارچی‌باشی با دست خود ریش‌ «شمس‌الدین‌پاشا» را کَنْد و ضمن آن، با اظهار کلماتی تحریک‌آمیز، شاه صفوی را واداشت که به شکنجه وحشیانه او و خانواده‌اش فرمان دهد و جلادان شاه، در اجرای فرمان او، چنان وحشیگری را از حد گذراندند که حتی به فرزند خردسال شمس‌الدین پاشا هم رحم نکردند.

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/شکنجه‌های_دوره_صفوی#:~:text=چیگین‌ها یا گوشت خام خورها,را با دندان‌هایشان جدا می‌کردند.

١٣,٥٣١
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٣
برنزی
١٤٤
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما