پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧٨
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

کبکبه و دبدبه ( منبع: کتاب "آزادی و خیانت به آزادی" نوشته آیزایا برلین، ترجمه عزت الله فولادوند )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

واژه "رشد" در زبان روسی میشود " رُست" ( Рост ) که به نظر می رسد با " رُستن" در فارسی ریشه مشترک دارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

واژه "رشد" در زبان روسی میشود " رُست" ( Рост ) که به نظر می رسد با " رُستن" در فارسی ریشه مشترک دارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

در زبان روسی به زمستان " زیما" می گویند. به نظر میرسد واژه های" زمستان"، " زمهریر"، و " زیما" همگی ریشه مشترک دارند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مطالعات انتقادیِ حقوق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نازل In its debased form در شکل نازل خود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

آیین خوارسازی تازه واردان، پاگشایی تحقیرآمیز، حرام زاده سازی به هر اقدام خفت بار، تحقیرآمیز و سوءاستفاده گرانه ای گفته می شود که اعضای جدید یک گروه، ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[خاک، گرد، سفره] تکاندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

to traverse the boundaries مرزها را در نوردیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

مشتری پر و پا قرص ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مرعوب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرهیخته، با تربیت ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودستایانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ناشهروند بی قرار افراد بی ثبات و ناپایدار [از نظر وضعیت شغلی و معیشتی] این اصطلاح، با ادغام کلمه "متزلزل و پرمخاطره" ( precarious ) با "پرولتاریا" ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیستوله شابلونی با قوس های نامنظم، برای ترسیم هذلولی و سهمی و قوس های بی قاعده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

[مارکسیسم] ازخودبیگانگی کارل مارکس، "ازخودبیگانگی" را ناشی از بهره کشی از نیروی کار و نابودی ارزش حقیقیِ کار می داند. از نظر مارکس، هنگامی که محصولِ ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کوکبه پرویز داریوش و جلال آل احمد، این واژه را در ترجمه "مائده های زمینی" اثر آندره ژید، به کار برده اند: کوکبه ی سواران در خیابانها. . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

مثال: Apple is notorious for its proprietary accessories برند اپل به خاطر لوازم جانبی اختصاصی خود بدنام است ( مثلاً شارژرش به دیگر گوشی ها نمیخورد ) ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

سَلَف مبتکر، واضع، آغازگر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ارتباط پنداری، الگوپنداری، آپوفینیا ( منبع: ویکی پدیا )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پرویز داریوش و جلال آل احمد، این واژه را در ترجمه "مائده های زمینی" اثر آندره ژید، به کار برده اند: کوکبه ی سواران در خیابانها. . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در فلسفه به معنای "حقیقت" یا "افشا" است. این واژه که در یونان باستان مورد استفاده قرار می گرفت در قرن بیستم توسط مارتین هایدگر احیا و مجدداً استفاده ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( علم ) عروض، وزن شعر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

در نگاه اول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

[معماری، هنر] شعله سان شاخه ای از سبک گوتیک در فرانسه، که مؤلفه ی بارز آن، تزئینات پُر پیچ و خم است که یادآور شعله هستند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

at the behest of Pope Benedict به فرمان پاپ بندیکت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

منزلگاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هنرگردان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

[فرم] زیگزاگی ضربدری پلکانی نامتقابل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

لذت گرایی شادخواری شادی جویی ( منبع: ویکی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

( معانی دیگر ) معقول، سنجیده، حساب شده [رنگ] تیره [لباس] سنگین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

هنجارطلبی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

( معانی دیگر ) مألوف مَحرَم همزاد، یار غار رایج، متداول ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( در کلیسا ) اتاق شورا، تالار مجمع عمومی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

با مناسک خاص انجام دادن، آیینی کردن، با تشریفات انجام دادن، رعایت آداب کردن ( جانورشناسی ) به صورت الگو درآمدن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اخروی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

امساک

پیشنهاد
٣

یک حسن تعبیر جدید برای سرکوب منتقدان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

از هم پاشیده، تجزیه شده "اتمیده" : معادلی است که استاد داریوش آشوری برای atomized برگزیده است. جامعه ی "اتمیده" جامعه ای است که در آن انواع همبستگی ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[معماری] پلان معکوس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

reflected plan

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

[معماری] مداخله: انواع شیوه های مرمّت، بازسازی، نوسازی، احیا، تخریب، پاکسازی، . . . در بناها و محوطه های تاریخی را مداخله می گویند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[مارکسیسم] "آگاهی کاذب"، اصطلاحی برای توصیف روش هایی است که طی آنها نخبگان سرمایه، به شکلی نامحسوس، طبقه ی فرودست را استثمار می کنند و تسلّط خود را ت ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در زبان فرانسه به معنای "گاری" یا "ارّابه" است. استفاده از آن در حوزه ی طراحی، هنر و معماری، در قرن نوزدهم و در مدرسه ی بوزار پاریس رواج یافت، جایی ک ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

This sensation is a shadow, born out of modernity این احساس، سایه ای است برآمده از مدرنیته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حظ بردن محظوظ شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

گمراه کننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

devastating

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

به اقرارِ خود آشکارا به وضوح به صراحت ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( مجازاً ) تنگنا، باتلاق، منجلاب