پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧٤
پیشنهاد
١

به نحو احسن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) توان، توانایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

که اینطور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

وَراَنداز کردن، بَراَنداز کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

نافذ، گیرا، قاطع، کوبنده، دندان شکن، مطمئن، با طمأنینه، چشمگیر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

( در برخی جاها ) عادات، عادت rituals of daily life عادات زندگی روزمره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( معانی دیگر ) تلاش، تلاش کردن، آزمایش ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) مخفی کردن، در پرده نگاه داشتن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

as a matter of fact در واقع، در واقعِ امر، در حقیقت، حقیقت اینه که ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

در هم آمیزی، در هم آمیختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری ) شناشیل، شناشیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

mashrabiya

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پنجره ی شاه نشین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بالاآمده، فرازگرفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناپیوسته، منقطع، منفصل، بریده بریده، گسسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ناپیوسته، منقطع، منفصل، بریده بریده، گسسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( شخص ) دارای خانه ی کوچک و ناکافی و نامساعد، بَدمسکن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ناسازگار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( معماری ) ( در مورد فضا ) نامحصور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( معماری ) نظام، سلسله مراتب spatial ordering نظام فضایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( میوه، گل، مروارید، . . . ) پرورشی، دست پرورد ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( خانه ) در خور زندگی، راحت، زیستنی ( هوا ) قابل تحمل ( شخص ) قابل معاشرت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودانگیخته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( معانی دیگر ) گردشگاه ساحلی، تأسیسات ساحلی ( معماری ) ( معنی دیگر ) دیوار میان پنجره ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جلوی بخاری کنار آتش دور بخاری ( معمولاً همراه با کاناپه یا مبل برای نشستن ) ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

متقدّم early modernism مدرنیسم متقدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

( معماری و معماری داخلی ) سبک راستیک/روستیک سبکی که منشأ آن معماری های روستایی است که به دست صنعتگران محلی انجام می شود. مثال: استفاده از تنه های ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( معماری داخلی ) تعیین/انتخاب جزئیات و متریال Adolf Loos was casting the finishing details for the building آدولف لوس در حال تعیین جزئیات نازک کاری ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( معماری ) گشودگی ( فضا )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( افغانستان ) کثیف=چگال ( ایران ) کثیف=چرکین ( عربی ) نهج البلاغه، نامه 36: جَیشاً کثیفاً= سپاهیان انبوه و متراکم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

هشتی، پیش فضا anteroom=antechamber=vestibule

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری ) اثر بیلبائو اصطلاحی است که تأثیر تلفیق سرمایه گذاری فرهنگی با معماری شمایلی ( آیکونیک ) را در رونق و رشد اقتصادی مناطق ورکشسته توصیف می ک ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( معماری ) lowered space فضای با سقف کوتاه، فضای کم ارتفاع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رواق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معنی دیگر ) روکش ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره ) [معماری] پوسته ی بیرونی ساختمان architectural envelope

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناگسستنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به مثابه ی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

پیشنهادات فرهنگ معاصر هزاره: از نظر فضا، به لحاظ مکان، از نظر جا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( معنای دیگر ) فضای زیست، فضای حیات living room= living space

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جامه ی عمل پوشاندن محقق کردن تحقق بخشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به صورت معنی داری با منظور خاصی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری ) چهارستونی ( سه بخشی ) tetrastyle portico رواق چهارستونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تبدیل شدن به چیزی، توسعه یافتن به فرم و موقعیت مشخصی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

پیش پا افتاده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

( ادبی ) خفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

retractable pen خودکار فشاری/کلیکی روان نویس فشاری/کلیکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

( استعاراً ) گریزپا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مبارزه طلبی مبارزه طلبانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

عدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

( گویش مردم افغانستان ) سبک دوش