دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٥٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٦٩
لایک
لایک
١,٤٩٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

genealogy

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

در مباحث اجتماعی، مخفّف: Public Interest Entity ( نهادهای عام المنفعه )

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

چه بسا

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

مولانا می گوید: بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ "بوک" در اینجا یعنی "باشد که"

دیدگاه
٠

today’s big thing is tomorrow’s big yawn

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.