فربد

فربد ::::: دوستان عزیز؛ لطفاً پیش از درج پیشنهاد، کنترل - اِف را بزنید و سپس واژه ی مورد نظرتان را جستجو کنید تا اگر پیش از شما درج شده، دیگر آن را تکرار نکنید. این باعث می شود کیفیت آبادیس، روزبه رو بالاتر رود.
سپاسگزارم :::::

::::: پیشنهادات زیر، حاصل تجربیات مطالعاتیِ اندکم است، اگر در آنها اشتباهات ریز و درشتی یافتید، پیشاپیش عذرخواهی میکنم:::::

:::::Farbod@ymail. com:::::اگر احیاناً سؤالی داشتید یا اشتباهی یافتید، با من در میان بگذارید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهورود کردن٢٣:١٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٦"ورود کردن" ( چه غلط باشد یا درست ) یکی از افعال مورد علاقه ی مسئولان جمهوری اسلامی است. منظور آنها از "ورود کردن"، تقریباً همان "دخول" است: مثال: ... گزارش
0 | 0
anchor١٤:١٩ - ١٤٠٢/٠٢/٢٧( مجازاً ) کانونگزارش
0 | 0
nonexistent٠٨:٣٢ - ١٤٠٢/٠٢/٢٣( چیزی ) که وجود خارجی ندارد موهوم ( منبع: فرهنگ هزاره )گزارش
0 | 0
قلیان١٨:٣٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٨در زبان روسی به قلیان кальян ( کالیان ) گفته می شود و احتمالاً از ایران و از راه آسیای مرکزی، وارد فرهنگشان شده. قلیان امروز در بین جوانان روس خیلی م ... گزارش
2 | 1
ornament١٦:١٦ - ١٤٠٢/٠٢/١٧( مجازاً ) بَزَک کردن مثال: it can’t ornament or obscure the realpolitik of labour abuse in the Persian Gulf این مسئله هرگز نمی تواند سیاست واقعی س ... گزارش
0 | 0
absorption١٥:٥٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٧absorption into تبدیل، تبدیل شدن the absorption of museums into a spectacular event تبدیل شدن موزه ها به یک رویداد صرفاً نمایشیگزارش
0 | 0
mannerism١٥:٣٣ - ١٤٠٢/٠٢/١٧[هنر] تکلف گرایی، شیوه گراییگزارش
0 | 0
bemoan١٥:٢٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٧ابراز تأسف کردنگزارش
2 | 0
proposal١١:١٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٧[معماری، شهرسازی] طرح توسعهگزارش
2 | 0
curvaceous١٠:٥٩ - ١٤٠٢/٠٢/١٧[زن] خوش اندام، خوش تراش، بالابلند ( منبع: فرهنگ هزاره ) [ساختمان] دارای فرم جذاب، پر پیچ و خمگزارش
0 | 0
security structures٠٩:٤٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٧ساختارهای حمایتی ( اتحادیه ها، اصناف، قوانین کار، . . . )گزارش
0 | 0
systemically٢١:٥٦ - ١٤٠٢/٠٢/١٥مرتباً به طور نظام مند به طور حساب شده از روی اسلوبگزارش
0 | 0
floral language١٩:٢٢ - ١٤٠٢/٠٢/١٥زبان رمزی در لفافه غیرمستقیم به اشارهگزارش
0 | 0
jester١٢:٠٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٥لوده، دلقکِ دربار ( منبع: فرهنگ هزاره )گزارش
0 | 0
coddled١٠:٣١ - ١٤٠٢/٠٢/١٣نازپروردهگزارش
0 | 0
meteoric١١:٣٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٠صاعقه آساگزارش
0 | 0
unsustainable١١:٢٥ - ١٤٠٢/٠٢/١٠غیرقابل ادامه ( منبع: فرهنگ هزاره )گزارش
0 | 0
bame١٦:٢١ - ١٤٠٢/٠١/٣٠Black, Asian and Minority Ethnic اقلیت های قومی و نژادیگزارش
0 | 0
non canonical١١:٢٤ - ١٤٠٢/٠١/٣٠حاشیه ایگزارش
0 | 0
entrenched٢١:٤٤ - ١٤٠٢/٠١/٢٩نهادینه شدهگزارش
2 | 0
lunging١١:٥٨ - ١٤٠٢/٠١/٢٩lunging forms فرم های پرسروصدا، توفنده، پرخروشگزارش
0 | 0
vignette١٤:٥٨ - ١٤٠٢/٠١/٢٨توصیف، شرح کوتاه ( فرهنگ هزاره )گزارش
0 | 0
shaped١١:٥١ - ١٤٠٢/٠١/٢٣تثبیت شده نهادینه شده سر و شکل گرفته تکوین یافته قطعیت یافته ( به طوری که تغییر در آن بعید باشد ) Their vision is shaped دیدگاه آنها [از قبل] نه ... گزارش
0 | 0
الکی خوش١١:٣٦ - ١٤٠٢/٠١/٢٣slap - happyگزارش
0 | 0
grind away٢٢:٠٠ - ١٤٠٢/٠١/٢٠They are just grinding away at a boring task آنها بر خلاف میلشان به این کار خسته کننده تن می دهندگزارش
0 | 0
اجی مجی لا ترجی١١:٥٤ - ١٤٠٢/٠١/٢٠hey prestoگزارش
0 | 0
اجی مجی١١:٥٤ - ١٤٠٢/٠١/٢٠hey prestoگزارش
0 | 0
overseer٢٢:٥٥ - ١٤٠٢/٠١/١٩[زندان] مراقب، مأمور ( منبع: فرهنگ هزاره )گزارش
0 | 0
برگ برنده١٣:١٨ - ١٤٠٢/٠١/١٥trump cardگزارش
0 | 0
pageantry١٠:١٩ - ١٤٠٢/٠١/١٤کبکبه و دبدبه ( منبع: کتاب "آزادی و خیانت به آزادی" نوشته آیزایا برلین، ترجمه عزت الله فولادوند )گزارش
2 | 0
رشد٢٢:٢٥ - ١٤٠١/١٢/٠٨واژه "رشد" در زبان روسی میشود " رُست" ( Рост ) که به نظر می رسد با " رُستن" در فارسی ریشه مشترک دارد.گزارش
5 | 0
رستن٢٢:٢٥ - ١٤٠١/١٢/٠٨واژه "رشد" در زبان روسی میشود " رُست" ( Рост ) که به نظر می رسد با " رُستن" در فارسی ریشه مشترک دارد.گزارش
0 | 0
زمهریر٢٢:٢٢ - ١٤٠١/١٢/٠٨در زبان روسی به زمستان " زیما" می گویند. به نظر میرسد واژه های" زمستان"، " زمهریر"، و " زیما" همگی ریشه مشترک دارند.گزارش
0 | 0
critical legal studies١٣:٢١ - ١٤٠١/١١/١٥مطالعات انتقادیِ حقوقگزارش
0 | 0
debased١٦:٥٨ - ١٤٠١/١١/١١نازل In its debased form در شکل نازل خودگزارش
0 | 0
hazing٢١:٥٤ - ١٤٠١/١١/٠٤آیین خوارسازی تازه واردان، پاگشایی تحقیرآمیز، حرام زاده سازی به هر اقدام خفت بار، تحقیرآمیز و سوءاستفاده گرانه ای گفته می شود که اعضای جدید یک گروه، ... گزارش
0 | 0
shake out١٦:٤٤ - ١٤٠١/١١/٠٢[خاک، گرد، سفره] تکاندنگزارش
5 | 0
lavatory١٤:٤٨ - ١٤٠١/١١/٠٢روشویی سینک دستشوییگزارش
0 | 0
traverse١٧:٠٨ - ١٤٠١/١٠/٢٤to traverse the boundaries مرزها را در نوردیدنگزارش
2 | 0
patron١١:٥٢ - ١٤٠١/١٠/١٥مشتری پر و پا قرص ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )گزارش
0 | 0
intimidated٠٩:٤٧ - ١٤٠١/١٠/١٣مرعوبگزارش
0 | 0
civilized١٥:١٨ - ١٤٠١/١٠/١١فرهیخته، با تربیت ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )گزارش
5 | 1
self congratulating١٢:٠٥ - ١٤٠١/١٠/٠٣خودستایانهگزارش
0 | 0
ambrosia٠٨:٤٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٩You’ve reached twelve weeks in a row of working. You’ve surely earned some ambrosia for your efforts. 12 هفته است که بی وقفه داری کار میکنی، حتماً خ ... گزارش
2 | 0
precariat١٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٩/٢٤ناشهروند بی قرار افراد بی ثبات و ناپایدار [از نظر وضعیت شغلی و معیشتی] این اصطلاح، با ادغام کلمه "متزلزل و پرمخاطره" ( precarious ) با "پرولتاریا" ... گزارش
0 | 0
french curve١٨:٢٧ - ١٤٠١/٠٩/١٩پیستوله شابلونی با قوس های نامنظم، برای ترسیم هذلولی و سهمی و قوس های بی قاعدهگزارش
0 | 0
alienation١٥:١٥ - ١٤٠١/٠٩/١٧[مارکسیسم] ازخودبیگانگی کارل مارکس، "ازخودبیگانگی" را ناشی از بهره کشی از نیروی کار و نابودی ارزش حقیقیِ کار می داند. بنا به نظر مارکس، کار اُجرتی ت ... گزارش
7 | 0
شکوه١١:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/١٠کوکبه پرویز داریوش و جلال آل احمد، این واژه را در ترجمه "مائده های زمینی" اثر آندره ژید، به کار برده اند: کوکبه ی سواران در خیابانها. . .گزارش
7 | 1
proprietary١١:٠١ - ١٤٠١/٠٩/٠٩مثال: Apple is notorious for its proprietary accessories برند اپل به خاطر لوازم جانبی اختصاصی خود بدنام است ( مثلاً شارژرش به دیگر گوشی ها نمیخورد ) ... گزارش
14 | 1
progenitor١٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٩/٠٨سَلَف مبتکر، واضع، آغازگر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )گزارش
5 | 0