پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آشتی ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

ساخت و پرداخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

اجابت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

خوار شمردن حقیر شمردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

از پای درآوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

دورنما

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

هدایت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نظری، تخصصی: Technical vs. Practical Knowledge

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

سفارشی ( انجام کار سفارشی توسط صنعتگر )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در گرو Craft always involves a connection to the local دست ورزی، همواره در گرو ارتباطات محلی است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

اصالت به "فرد" در آفرینش هنری یا ادبی توضیح: 1 - فقط مختص نویسندگی نیست و برای هر نوع ساخت هنری یا معماری به کار میرود 2 - این مفهوم در تضاد با مفهو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی پیرایگی to be unaffected مثال: Aalto ponderd how to reconcile technology with the rawness of countryside آلتو به این فکر می کرد که چگونه می توان ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

برج نظرگاه، نظرگاه برج دیدبانی کارکردی نظامی دارد، اما در معماری امروز، این برج ها اگر به تازگی ساخته شوند، صرفاً کارکرد تفننی و گردشگری دارند، در ن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

بهترین معادل: دست ورزی توجه داشته باشید که امروز واژه craft، به خصوص در جایگاه فعل ( که جایگاه جدیدی است ) ، صرفاً به "کار فیزیکی ماهرانه با دست" اش ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

اِخلال No material permits an intervention into its range of forms هیچ ماده ای اجازه ی اخلال در طیف فرم های مجاز خود را نمی دهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سر هم بندی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

- فرشینه ( فرهنگ معاصر هزاره ) - پرده ضخیم نقشدار، دیوار پارچه ای نقشدار جداکننده ی فضا - تجیر ( این واژه را مرحوم رحمت الهی در ترجمه رمان "نا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رگه گذاری کاذب ( رگه های چوب ) روی سطوح غیر چوبی و یا سطوح چوبی ای که رگه های چندانی ندارند، تا از این طریق، سطح مورد نظر، ظاهر یک چوب باکیفیت را پید ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Stand aside

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( معماری داخلی ) هماهنگی داشتن اجزا، به هم آمدن عناصر ?Adolf Loos: [furniture, wallpaper, lighting, …] And if they did not all fit together و اگر هم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

( در بافتار هنری ) آندلسی با توجه به ویکی پدیا، ذیل مدخل moors، این واژه اهالی مسلمانان اسپانیا و تمام جنوب اروپا را در برمی گیرد، لذا با تساهل می ت ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

( در بافتار معماری ) پرنقش و نگار Adolf Loos: He made furniture that was so totally overstuffed that the cabinetmaker's woodwork could no longer be ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) وجهه They removed the word "cushion - maker" from the firm's sign and substituted "decorator" for it. It had a better ring آنها عنوان "کو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از پسِ کاری برآمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( معماری ) نقش برجسته های تزیینی ( به طور خاص در قسمت سینه ی سنتوری بناهای کلاسیک یونانی و روم )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

افاده ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( در برخی موارد ) فرمان دادن ( در برخی موارد ) جویا شدن، جویای . . . بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اشیایی که نسل به نسل میان اعضای خانواده دست به دست می شود ( مادربزرگ - - > مادر - - > دختر ) و کیفیتی مقدس پیدا می کند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

طبع ( دوستان به "لطافت طبع" اشاره کردند، اما گاهی به سادگی همان "طبع" معنی می دهد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

( پاکت پستی، ماسک، تشک، سوتین، ژاکت، پالتو، . . . ) قرار دادن قشری نرم و یا محافظ، در داخل یا روی چیزها، برای محافظت، راحتی یا بهداشت چیزی که برای آ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیلچه ذغال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آستِریا غذاخوری های محلی در ایتالیا ( میزهای اشتراکی، پاستا، ماهی و شراب )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

توالی، پلکان ( مجازاً ) ، نردبان ( مجازاً )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Greek tripod of bronze یکی از انواع ظروف برنزی در یونان باستان. دارای کاربردهای مختلف از جمله گرم کردن و پختن غذا. ولی اغلب از آنها برای پیشکش نذر به ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نوعی کاسه ی کم عمق متعلق به یونان باستان با یک برجستگی در مرکز آن، که در زمان های قدیم برای نوشیدن یا ریختن شراب استفاده می شد. به نظر می رسد با وا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

عادت کردن به چیزی، مأنوس شدن با چیزی، سازگاری با چیزی، خو گرفتن به چیزی ( بخصوص آب و هوا )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تضاد فاحش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

واسط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( معماری ) پس نشسته، تو رفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نوعی سبک شیشه گری نفیس که توسط شیشه گر فرانسوی "رِنه لالیک" در اواخر قرن نوزدهم ابداع شد. ( بیشتر برای ساخت اشیای تزئینی، شیشه های عطر، کوزه های شیشه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

emerge arise turn up

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( فرد شاغل ) کم درآمد an ill paid clerk یک منشی کم درآمد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

واو به واو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

rage at someone بر کسی خشم گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

[کسی یا چیزی] خُرد انگاشتن حقیر شمردن دیدگاه ضعیف/نامطلوب نسبت به. . . خوار شمردن اعتبار/منزلتِ چندانی برای. . . قائل نشدن به چشم حقارت نگاه کردن به ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مکانیکی بی روح ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره ) mindless machine

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

to be serious about sth در قبال چیزی تعهد داشتن در رابطه با چیزی مصمّم بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری عثمانی ) معمارباشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرکِش overflowing imaginations تخیلات سرکش ( freewheeling imaginations= )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نتایج و عواقب چیزی آشکار شدن the reforms had taken hold