پرسش خود را بپرسید

" Herd behavior" یعنی چی؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٨٢

" Herd behavior"

یا رفتار گله ای در علم جامعه شناسی به چه رفتار هایی میگن؟ 

١,٦٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اصطلاح حرکت‎ گله‌ای یا رفتار گله ای  به پدیده‎ایی اشاره دارد که در آن افراد به گروه‌های مختلف می‎پیوندند و اعمال دیگران را بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی، تنها با این فرض که آنان در مسیر درستی حرکت می‎کنند، دنبال می‎کنند. ریشهٔ این اصطلاح مربوط به رفتاری است که حیوانات در گله‌ها یا رمه‌ها از خود بروز می‌دهند. 

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

رفتار گله‌ای، بیانگر رفتاری است که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌دهند و از عملکرد گروه تبعیت می‌کنند، ریشه این اصطلاح مربوط است به رفتاری که حیوانات در گله‌ها، رمه‌ها از خود بروز می‌دهند.

٣١١,٢٨٥
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٦
برنزی
٢,٠٧٣
تاریخ
٦ ماه پیش

به معنای رفتاری ست که افراد بدون تفکر و صرفا به تبعیت از گروه انجامش میدن مثل رفتار گله ای حیوانات

١,١٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما