پرسش خود را بپرسید

معنی "تصرف عدوانی" چیست؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٥

سلام  معنی واژه حقوقی

"تصرف عدوانی" 

چیست؟

٣٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و عدوان (زور و اجبار) بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند.

تصرف عدوانی تصرفی است که بدون رضايت مالک مال غيرمنقول، از طرف کسی صورت گرفته باشد. در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارتست ‌از خارج شدن مال از استيلا و تصرف مالک آن مال بدون رضايت‌اش.

برای این که این مطلب را ساده تر و واضح تر سازیم، اجازه دهید مثالی بزنیم: تصور کنید که یک مال غیر منقول مانند زمین یا آپارتمان دارید. ممکن است مالک این ملک باشید یا این که صرفاً مستاجر باشید. اما بعد از مدتی شخص دیگری این ملک را از تصرف شما خارج می کند که در این شرایط به اصطلاح گفته می شود که تصرف عدوانی رخ داده است.

تاریخ
٢ هفته پیش

همان ید عدوانی یا تصرف من غیر حق است به این معنا که شخصی بدون رضایت شخص اول، اموال او را متصرف شده و بهره‌برداری کند. در این صورت شخص اول می‌تواند شکایت کند و از قانون‌گذار درخواست کند که اموال تصرف شده به وی بازگردانده شود.

١٥,٣٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما