پرسش خود را بپرسید

معنی دادگاه بدوی چیست ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٦٠٠

سلام . دادگاه بدوی یعنی چی؟ توش رای صادر میشه ؟

٥٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

همونطور که از اسمش هم مشخصه، وقتی برای اولین بار بعد از رسیدگی به یک پرونده کیفری یا حقوقی، رای صادر میشه، به اون رای میگند رای بدوی و به دادگاهش میگند دادگاه بدوی. یه مدت زمانی مشخص میشه برای اعتراض به رای بدوی که اگه اعتراض در این مدت صورت گرفت، پرونده میره تجدید نظر و در یک دادگاه تجدیدنظر بررسی مجدد صورت میگیره. اگه هیچ کدوم از طرفین دعوا به رای بدوی اعتراض نداشته باشند، بعد از گذشت مهلت مقرر، رای بدوی قطعی میشه و میره برای اجرای احکام تا حکم اجرا بشه. 

١١٨,٢٧٨
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦١
برنزی
٢٣٨
تاریخ
٣ ماه پیش

دادگاه بدوی، حکم بدوی و رای بدوی را می‌توان در یک مسیر دانست. اگر بخواهیم یک تعریف خلاصه از این موارد داشته باشیم دادگاه بدوی چیست شامل دادگاه اولیه می‌باشد که پرونده شما در آن رسیدگی می‌شود و رای بدوی که اعم از حکم بدوی و یا قرار بدوی است صادر می‌شود. همانطور که می‌دانید حکم همان اظهارنظر و تصمیم دادگاه در ماهیت پرونده است. و بهتر است بدانید دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

دادگاه بدوی چیست؟

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.دادگاه بدوی یا همان دادگاه ابتدایی است که صلاحیت رسیدگی اولیه دعوی حقوقی یا کیفری مطرح شده در دادگاه عمومی را دارد. صلاحیت و ساختار دادگاه عمومی شامل شعب دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است که در قانون نیز مشخص شده است.

صلاحیت دادگاه بدوی چیست؟

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. همه دادگاه های حقوقی و کیفری شعبه بدوی دارند. پس صلاحیت دادگاه بدوی ممکن است رسیدگی به دعوای کیفری و یا دعوی حقوقی باشد.

همه دادگاه عمومی اعم از دادگاه های کیفری و یا حقوقی شعبه بدوی دارند و لذا صلاحیت دادگاه بدوی ممکن است رسیدگی به یک دعوای حقوقی یا کیفری باشد

٧٧,٨٣٧
طلایی
٥٧
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
١٩٨
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما