پرسش خود را بپرسید

آیا فعل emigrate و migrate تفاوت معنایی دارند؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٠٠

اگر هم معنی هستن ، کاربردشون باهم فرق داره؟

٢,٧٧٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٢٩

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Hi.

migrate: (animals, birds, people) travel from one place to another to spend  some time there, find work, etc.

emigrate: (people) leave your country to live in another.

٧٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش

واژه emigrate  از افزودن پیشوند ex به migrate ساخته‌ شده است. پیشوند ex به معنی بیرون است و emigrate جابه‌جا شدن به بیرون را نشان می‌دهد. migrate معنی جابه‌جا شدن  می‌دهد اما emigrate به شیوه ریزواریک‌تر،  ترک کردن وطن و زندگی کردن در جای دیگر  را نشان می‌دهد.

تاریخ
٢ هفته پیش

migrate بر روند حرکت از یک مکان به مکان دیگر به طور کلی تمرکز دارد. . Butterflies migrate every year to parts of California and Mexico emigrate به معنای ترک کشور خود برای زندگی در کشور دیگری است. . My husband’s family emigrated from Egypt. . . . با from خانواده شوهرم از مصر مهاجرت کردند.

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ هفته پیش

و سومی: immigrate به انتقال به یک کشور جدید به قصد زندگی دائم در آنجااشاره دارد. . My family left Cuba and immigrated to the United States during the 1970s. . . . با to خانواده من کوبا را ترک کردند و در طول دهه 1970 به ایالات متحده مهاجرت کردند.

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ هفته پیش

Emigrate: این اصطلاح به ترک کشور خود برای اقامت دائم در کشور دیگر اشاره دارد. این به طور خاص بر عمل ترک کشور فرد تمرکز دارد. به عنوان مثال، فردی که از فرانسه به ایالات متحده مهاجرت می کند/emigrates ، فرانسه را ترک و به طور دائم در ایالات متحده زندگی می کند.

  1. Many Irish families emigrated to the United States during the Great Famine in the 19th century.

  2. Due to political unrest, some citizens of the country decided to emigrate to neighboring countries for safety.

Migrate: از سوی دیگر، این اصطلاح به جابجایی افراد یا حیوانات از مکانی به مکان دیگر، اغلب برای مقاصد فصلی یا در جستجوی شرایط زندگی بهتر اشاره دارد. Migration لزوماً به معنای حرکت دائمی نیست. به عنوان مثال، پرندگان به صورت فصلی از یک منطقه به منطقه دیگر برای پرورش یا اهداف تغذیه مهاجرت می کنند/migrate .

  1. Monarch butterflies migrate thousands of miles from Canada to Mexico each year to escape the cold winter.

  2. The wildebeest migrate annually across the Serengeti in search of greener pastures.

٢١٦,٠١١
طلایی
١١٩
نقره‌ای
٢,٩٦٤
برنزی
١,٥١١
تاریخ
٤ هفته پیش

Migrate = مهاجرت کردن که بیشتر برای پرندگان و حیوانات مهاجر  به کار می رود.

Emigrate = مهاجرت کردن انسان از کشور یا شهر اول به کشور یا شهر دوم  .

Immigrate = مهاجرت انسان از محل سکونت اول به محل سکونت دوم برای زندگی کردن دائمی در محل دوم

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٤ هفته پیش

هر دو  به یک معنی هستند و فقط تفاوت ظریفی با هم دارند:

migration  معنی وسیعتر و عمومی تری داره و به کوچ یا مهاجرت یا جابجایی انسان یا حیوان یا اشیا اطلاق میشه مثل کوچ حیوانات یا جابجایی مولکولها

ولی  emigration به مهاجرت انسانها گفته میشه که معمولا یکطرفه است و برگشتی در  آن نیست ولی کوچ یا migration  میتونه برگشت پذیر باشه و بارها  تکرار بشه

٦٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٤ هفته پیش

Emigrate به معنای ترک کشور خود و زندگی در کشوری دیگر است. از سوی دیگر، Immigrate رفتن به کشور دیگر محسوب می شود. Migrate نیز بر خود عمل مسافرت و انتقال تاکید دارد.

برای مثال زمانی که بخواهیم در مورد «خروج» از کشور خود صحبت بکنیم بهتر است از واژه ی «Emigrate» استفاده کنیم:

People are always saying there’s no quality of life in Russia, and everyone wants to emigrate,” he said.

او گفت:مردم مدام می‌گویند کیفیت زندگی در روسیه پایین بوده، و همه قصد مهاجرت دارند

همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، تاکید جمله بر خروج از روسیه است.

 اما اگر نقطه ی عطف جمله ی ما حول «کشور مقصد» باشد، «Immigrate» واژه ی مناسب تری جهت ابراز جمله ی ما محسوب می گردد:

Citizens from 17 European Union countries were given freedom to immigrate to Switzerland in 2007

در سال 2007، شهروندان 17 کشور اتحادیه ی اروپا از این آزادی برخوردار شدند که به سوئیس مهاجرت کنند

برعکس جمله قبلی، در این جمله تمرکز بر کشور سوئیس (پذیرنده ی مهاجرین) می باشد.

واژه ی «migrate»، بیشتر بر عمل حرکت کردن تمرکز دارد، و مبداء و مقصد دارای اهمیت کمتری می باشند. این واژه بیشتر در مورد کوچ حیوانات یا تغییر مکان انسان ها برای یافتن کار یا دیگر موارد استفاده می شود:

Where there are areas of high unemployment, workers tend to migrate to other, wealthier parts of the country.

در مکان هایی که میزان بیکاری بالاست، کارگران تمایل دارند به بخش های ثروتمندتر کشور مهاجرت کنند

٣٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٨
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما