پرسش خود را بپرسید

سوال جواب : دستگاهی در موسیقی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢١٢
می تون ی جواببدی                در کتاب  جدول   جدولیاب  
٠ %

نت

١٠٠ %

شور

٥ پاسخ
٠ %

وسیله ای که با هاش می زنی

٠ %

همه ی موارد

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٨٧٧
طلایی
١
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٥,٠٠٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما