پرسش خود را بپرسید

سازی که آن را منسوب به فارابی می دانند

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٧١

سازی که آن را منسوب به فارابی می دانند؟

٠ %

دف

٠ %

چنگ

٢٠ %

تار

١ پاسخ
٨٠ %

بربط

٤ پاسخ
١,٢١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٥

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

سنتور سازی ایرانی و منسوب به فارابی است

تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٨٩٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش

قانون سازی است که آن را منسوب به فارابی میدانند که در میان گزینه ها نیست. این ساز بیشترین شباهت را به چنگ دارد.

٦٥,٠٣٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما