پرسش خود را بپرسید

طرز تلفظ کلمه اشکبوس در شاهنامه

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٢٠

می تونه فتحه بگیره؟  

٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Ashkbous.......

١٠,٧٥٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٨٩
تاریخ
٢ ماه پیش

اَشکبوس

/ashkbous/

٨٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

فتحه (زِبَرواگ) ندارد.

Ashkbous

٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما