١ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٣,٧٠٧ بازدید
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٣٨٠ بازدید

سلام میشه قافیه  بیت زیر رو مشخص کنید :  "ای یاد تو مونس روانم /جز نام تو نیست برزبانم"

٥ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٥ پاسخ
٧٤ بازدید
٠ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٩٢ بازدید
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٨ بازدید

مشبه و مشبه به را در بیت مقابل نشان دهيد .  " من لاله ی آزادم ، خود رویم و خود بویم "

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١١٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
٤ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٤ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٣ بازدید

سلام میشه آرایه ی "تلمیح "  رو تو یه مثال بهم توضیح بدید .ممنون 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٧٦ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

بار الکتریکی ذرات تشکیل دهنده اتم الکترون-پروتون-نوترون به ترتیب عبارتند از:

٢ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦٨ بازدید
چند گزینه‌ای

امیر کبیر در دوره صدارت با انتشار اعلامیه ای از صاحب نظران خواست تانظر خود را درباره ……………. اعلام کند .

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢١٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٨٥ بازدید

آرایه ادبی به کار رفته در جمله ی زیر  چیه ؟ مادر علی معتقد بود او دسته گلی اساسی به آب دادهاست.

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦٨ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٣ بازدید

قیام خونین مردم قم   در چه روزی اتفاق افتاد و نتیجه ی آن چه بود ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٣ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥٧ بازدید

میشه این درک مطلب عربی رو کمکم کنید  کانت  فی بحر ٍ کبیر ٍ سمکة ٌ قبیحة ِو االَسماک ُ خائفات ُ مِنها فی یَوم ٍ مِن االَیّام ِ خمسة ٌ من الصّیادین َ جاؤوا . فَقَذفوا شبکة ً کبیرة ٌ فِی الْبَحر ِ .  کانت ْ فِیبحر ٍ کبیر ٍ سمکة ُ قبیحة ً***   نعم/ لا  فی یوم ٍ مِن االَیّام ِ اربعة ً مِن ّالصیادی َنجاؤوا** درست/غلط 

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٢ بازدید

معنی واژه " روانم"   تو شعر  " ای یاد تو مونس روانم "

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٩ بازدید

دموکریت ﺑﺮاي مولکول ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺗﺮشکدام شکل هندسی رو در نظر گرف؟ 

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٥ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٨ بازدید

میشه این جمله ی عربی رو برام ترجمه کنید  "أنا آسف ، لا أستطيع البقاء."

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٣ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 اصلاحات پولی دوره صفویه ،درزمان کدام پادشاه صفوی بود؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید

 یک مثال برای تصمیم گیری منفی و یک مثال برای تصمیم گیری مثبت بزنید ؟

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید

نام  ورزشگاه اختصاصی باشگاه آرسنال انگلیس  چیست؟ 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٤٦ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٩٩ بازدید