پرسش خود را بپرسید

آرایه ادبی جمله

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨٥

آرایه ادبی به کار رفته در جمله ی زیر  چیه ؟

مادر علی معتقد بود او دسته گلی اساسی به آب دادهاست.

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دسته گل به آب دادن  در اینجا کنایه از خرابکاری کردن است . 

دسته گل به آب دادن کنایه از کاری یا چیزی را ضایع و خراب کردن  می باشد .

بنابر این  آرایه ادبی به کار رفته  کنایه می باشد .

٦٣٣,٩٦٠
طلایی
٣٥١
نقره‌ای
١٥,٤٧٧
برنزی
٨,٤١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

ارایه کنایه دارد

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما